Loading

TGBI จี้ราชการดันแผนแม่บทอาคารเขีย

วันที่ : 23 กรกฎาคม 2556
TGBI จี้ราชการดันแผนแม่บทอาคารเขียว

          ไทยโพสต์ * สถาบันอาคารเขียวไทย วอนภาครัฐเข้าดูแล เชื่อผลักดัน กม. "อาคารเขียว" ช่วยประหยัดพลังงาน เผยผังเมืองใหม่กำหนดให้มีพื้นที่สีเขียว แจกโบนัส FAR เพิ่ม 20%

 

          นายวิญญู วานิชศิริโรจน์ กรรมการและเลขานุการ สถาบันอาคารเขียวไทย (Thai  Green Building  Institute) หรือ  TGBI เปิดเผยว่า สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สภาวิศวกรรมแห่งประเทศไทย (วสท.) ก่อตั้งมูลนิธิอาคารเขียวขึ้น เพื่อดำเนินกิจกรรมภายใต้สถาบันอาคารเขียวไทยซึ่งเป็นองค์กรเอกชน โดยทางสถาบันฯ มีเกณฑ์อาคารเขียวไทย (Trees) เพื่อรับรองอาคารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยเป็นอาคารที่มีการออก แบบ และก่อสร้างในรูปแบบการประหยัดพลังงาน

 

          "กระแสอาคารเขียวยังเป็นเรื่องใหม่ สถาบันฯ เป็นเอกชน โดยในปัจจุบันยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ถ้าเปรียบเทียบกับสิงคโปร์ที่มีภาครัฐเป็นตัวขับเคลื่อน ดังนั้น มองว่าการที่ภาครัฐจะมาสนับสนุนภาคเอก ชน เชื่อว่าจะสามารถผลักดันแม่ บทกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และอาคารเขียวได้ ในขณะที่ผังเมืองกรุงเทพฯ ฉบับใหม่ที่เริ่มใช้เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา มีการกำหนดให้อาคารที่มีพื้นที่สีเขียวจะได้รับโบนัสอัตราพื้นที่อาคารต่อพื้นที่ดิน (FAR) เพิ่มขึ้นถึง 20%" นายวิญญู กล่าว

 

          ด้าน นายโคลิน จี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาต่างประเทศ สถาบันการออกและการก่อสร้างประเทศสิงคโปร์ กล่าวว่า ปัจจุ บันสิงคโปร์ใช้แผนแม่บทอาคารเขียวแผนที่ 2 โดยรัฐบาลให้การสนับสนุนการทำอาคารสีเขียว คาดว่า ภายในปี 2030 สิงคโปร์จะมีอาคารเขียว 80% ของอาคารทั้งหมด ซึ่งจะช่วยประหยัดการใช้พลังงานได้มากถึง 35% ของการใช้พลังงานทั่วประเทศ

 

          นอกจากนี้สถาบันฯ เตรียม จัดงานบิลด์ อีโค เอ็กซ์โป ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน ที่มารินาเบย์ แซนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นงานที่รวมนวัตกรรมด้านวิศวกรรมก่อสร้าง และ การออกแบบอย่างยั่งยืน ด้วยการนำเสนอเทคโนโลยี และ จัดการสัมมนาอาคารสีเขียวนานาชาติ รวมไปถึงการออกบูธจากผู้ประ กอบการ 300 ราย จาก 30 ประเทศ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 10,000 คน.

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์