Loading

เลขาฯ มท.1 ตรวจโครงการบ้านมั่นคงริมทางรถไฟสายใต

วันที่ : 18 กรกฎาคม 2556
เลขาฯ มท.1 ตรวจโครงการบ้านมั่นคงริมทางรถไฟสายใต้

เลขาฯมท.1 ตรวจเยี่ยมโครงการบ้านมั่นคงริมทางรถไฟสายใต้ชาวบ้านพอใจรับรองโครงการฯ วอนรัฐรับรองสิทธิชุมชนเข้าถึงบริการภาครัฐ

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้(7 มิ.ย.) นายผดุง ลิ้มเจริญรัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางไปติดตามผลการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณีการอนุญาตก่อสร้างอาคารชุมชนทางรถไฟสายใต้-ตะวันตก (โครงการบ้านมั่นคง) เพื่อติดตามผลการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนชุมชนริมทางรถไฟสายใต้-ตะวันตก จากกรณีที่ประชาชนได้เดินทางมาร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย เมื่อเดือนมกราคม 2556 ที่ผ่านมาว่าสำนักงานเขตทวีวัฒนาไม่ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารให้กับประชาชนในชุมชน เนื่องจากติดขัดในข้อกฎหมายว่าการก่อสร้างอาคารชุมชนทางรถไฟสายใต้-ตะวันตก เขตทวีวัฒนา (โครงการบ้านมั่นคง) ไม่เป็นไปตามคำนิยามของคำว่า “โครงการ” ที่จะได้รับการผ่อนผันการก่อสร้างอาคารตามกฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้น ผ่อนผัน หรือกำหนดเงื่อนไข ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร สำหรับอาคารในโครงการที่รัฐจัดให้มี หรือพัฒนาเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย พ.ศ.2554

 

โดยก่อนลงพื้นที่ นายธวัชชัย อรรถนิตย์ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา ได้สรุปผลการดำเนินการว่า สำนักงานเขตฯ ได้พิจารณาทบทวนเรื่องพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารในโครงการฯ โดยอนุญาตให้สามารถก่อสร้างได้โดยไม่ต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้ง ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของมติคณะรัฐมนตรีที่ต้องการช่วยเหลือประชาชนซึ่งเป็นไปตามที่ได้หารือกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 

นายผดุง กล่าวว่า นายจารุงพงศ์ เรืองสุวรรณ รมว.มหาดไทย มอบหมายให้ตนดูแลในเรื่องนี้ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ จนสำเร็จลุล่วงในระดับหนึ่งแล้ว ซึ่งก็ได้ฝากให้หน่วยงานต่างๆ ให้การดูแลพี่น้องประชาชนให้อยู่กันอย่างมีความสุข และได้ฝากกับเขตทวีวัฒนาช่วยดูแลปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในชุมชน เช่น ปัญหาความไม่สงบเรียบร้อย ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่อาจเกิดขึ้นตามมาเมื่อมีประชาชนเข้ามาอยู่อาศัยกันมากๆ และให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ได้ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งอาจประสบปัญหาเดียวกันในพื้นที่อื่นๆ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความรวดเร็ว

 

ด้านนางประทิน เวคะวาทยานนท์ ประธานชุมชนฯ กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้แก้ไขปัญหาโดยประสานกับเขตทวีวัฒนา ,การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)และการประปานครหลวง (กปน.)ในการรับรองการก่อสร้างโครงการฯ ทำให้สามารถออกเลขที่บ้านให้ชาวบ้านในชุมชนได้ รวมถึงกฟน.ได้ลดค่าไฟฟ้าให้กับชุมชน ขณะที่กปน.อยู่ระหว่างการดำเนินการ พร้อมขอไฟส่องสว่างตามถนนทางเข้าหมู่บ้านและขออนุเคราะห์เขตในการจดทะเบียนชุมชน เนื่องจากชุมชนมีการก่อสร้างเพียง 40 หลังคาเรือน ซึ่งไม่ถึงเกณฑ์การจดทะเบียนชุมชนที่ต้องมี 100 หลังคาเรือนจึงจะได้รับการรับรองและการบริการของภาครัฐ.

 

ที่มา: น.ส.พ.เดลินิวส์