Loading

"กทม." ประสาน "กรมธนารักษ์" ใช้ที่ราชพัสดุเพิ่มสวนสาธารณ

วันที่ : 18 กรกฎาคม 2556
"กทม." ประสาน "กรมธนารักษ์" ใช้ที่ราชพัสดุเพิ่มสวนสาธารณะ

นายพิพัฒน์ ลาภปรารถนา ประธานสภากรุงเทพมหานคร (กทม.)       เปิดประชุมสภา กทม.สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2556 ทั้งนี้   ในที่ประชุมนายตรีสิทธิ์ ศิริวรรณ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.)   เขตพระโขนง เสนอญัตติขอให้ กทม.ประสานงานกับกระทรวงการคลัง   เพื่อขอใช้พื้นที่ราชพัสดุ ก่อสร้างสวนสาธารณะ บริเวณถนนสุขุมวิท 62   เขตพระโขนง

 

ทั้งนี้เมื่อปี 2551 ตนได้เสนอให้มีการขอใช้พื้นที่บริเวณดังกล่าว ก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

แต่กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการพื้นที่ดังกล่าว  ได้ให้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)     เช่าพื้นที่ก่อสร้างสถานีบริการก๊าซเอ็นจีวี และให้การกีฬาแห่งประเทศไทย  โดยสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ก่อสร้างสนามบาสเกตบอล  แทนการก่อสร้างสวนสาธารณะ

 

นายตรีสิทธิ์กล่าวว่า ตนและประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมคัดค้านเรื่อยมา และได้ยื่นหนังสือคัดค้านต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ล่าสุด ปตท.และกระทรวงการคลัง เห็นด้วยที่จะให้มีการสร้างสวนสาธารณะ  จึงขอให้ผู้บริหาร กทม.ประสานกรมธนารักษ์ เพื่อขอสร้างสวนสาธารณะเนื้อที่ประมาณ 8 ไร่ ตามนโยบายการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

 

เนื่องจากปัจจุบันพื้นที่สีเขียวในเมืองมีไม่เพียงพอกับจำนวนประชาชน เฉลี่ย 4.09 ตารางเมตรต่อคน เท่านั้น ซึ่งตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลกควรมีพื้นที่สีเขียวอย่างน้อย 9 ตารางเมตรต่อคน โดยเฉพาะในเขตพระโขนงที่ยังมีสวนสาธารณะน้อยมาก

 

นายจุมพล สำเภาพล  รองผู้ว่าฯกทม. กล่าวว่า ปัจจุบัน กทม.มีสวนสาธารณะประมาณ 17,000 ไร่    เป็นที่ราชพัสดุ 270 ไร่  และอยู่ระหว่างประสานกรมธนารักษ์ขอให้พื้นที่ราชพัสดุทำสวนสาธารณะอีกกว่า   10 ไร่ อย่างไรก็ตาม ที่ราชพัสดุใน กทม.ส่วนใหญ่ไม่เป็นพื้นที่ว่างเปล่าหรือถูกทิ้งรกร้างมักมีผู้ครอบครองพื้นที่อยู่แล้ว ดังนั้น หากกทม.ต้องการขอใช้พื้นที่ก็ต้องประสานผู้ที่ครอบครองด้วย เพื่อทำข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งยอมรับว่าในเขตพระโขนงมีข้อจำกัดในการสร้างสวนสาธารณะ จึงมีสวนอยู่เพียงไม่กี่แห่ง

 

อย่างไรก็ตาม จะติดตามให้สำนักงานเขตและสำนักสิ่งแวดล้อมประสานกรมธนารักษ์เพื่อขอใช้พื้นที่ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบในญัตติดังกล่าว และส่งเรื่องให้ฝ่ายบริหารดำเนินการ

 

 

ที่มา: http://www.prachachat.net