Loading

สศค.ปลุกเอสโครว์ดูแลซื้อบ้า

วันที่ : 14 พฤษภาคม 2556
สศค.ปลุกเอสโครว์ดูแลซื้อบ้าน

นายพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย เปิดเผยว่า สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย สมาคมบ้านจัดสรรและสมาคมอาคารชุดไทย ได้ร่วมประชุมวาระพิเศษร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคมที่ผ่านมา เพื่อหารือเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ.2551 หรือกฎหมายเอสโครว์ แอค เคานต์ เนื่องจาก สศค.เริ่มเห็นสัญญาณจากการขาดแคลนแรงงาน ส่งผลให้การส่งมอบบ้านล่าช้าประมาณ 1-2 เดือนในช่วงที่ผ่านมา แม้ว่าจะมีการประกาศใช้กฎหมายนี้แล้วแต่ยังไม่ได้นำมาใช้อย่างเป็นรูปธรรม เพราะยังมีประเด็นเรื่องการตีความ 3 หัวข้อหลักคือ 1.เงินดาวน์ จะเป็นชื่อของใคร 2.แบงก์เห็นว่าค่าธรรมเนียมเดิมน้อยไป 3.คอนโดมิเนียม จะมีเอกสารสิทธิต่อเมื่อสร้างเสร็จ จึงยังทำเอสโครว์ไม่ได้

 

นายพรนริศกล่าวว่า ตามกฎหมาย เอเยนต์จะคิดค่าธรรมเนียมที่เก็บจาก ผู้ประกอบการ 0.03% ของเงินดาวน์ โดยเก็บเท่ากันไม่ว่าบ้านจะราคาเท่าไร ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อรายย่อยที่ซื้อบ้าน เพราะซื้อบ้าน 1 ล้านบาทหรือ 10 ล้านบาทก็ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตราที่เท่ากัน และธนาคารเห็นว่าค่าธรรมเนียมน้อย เช่น เงินดาวน์ 1 แสนบาท เก็บค่าธรรมเนียมเพียง 3,000 บาท ซึ่งไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายการดำเนินการของธนาคารที่จะต้องทำตลอดสัญญา

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน