Loading

ลดความสูงคอนโดในซอยอารีย์ ชาวบ้านเฮเจ้าของยอมทำตามก

วันที่ : 12 กันยายน 2555
ลดความสูงคอนโดในซอยอารีย์ ชาวบ้านเฮเจ้าของยอมทำตามกฎ

นายสมศักดิ์ ชาติสุขศิริเดช ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพญาไท เปิดเผยว่า จากกรณีประชาชนในซอยอารีย์ 4  (ฝั่งเหนือ) ร้องเรียนการก่อสร้างอาคารคอนโดมิเนียมในซอย ซึ่งทางเขตฯได้ยืนยันผลการรังวัดโดยเชิญเจ้าหน้าที่กรมที่ดินฯ มาทำการวัดความกว้างซอยทุกจุดและแจ้งผลความกว้างซอยไปยังเจ้าของโครงการอาคารเรียบร้อยแล้วนั้น ทางเจ้าของโครงการได้รับข้อมูลฯ ตามที่เขตฯได้ยืนยันผลการตรวจวัด ซึ่ง ตลอดซอยพบจุดที่วัดความกว้างซอยได้ไม่ถึง 10 เมตร คือบริเวณหน้าบ้านเลขที่  22 และ 24 ซึ่งวัดความกว้างได้  9.90 เมตร ทราบมาว่าขณะนี้ทางเจ้าของโครงการได้ปรับลดขนาดความสูงของอาคารโครงการให้เป็นไปตามกฎหมายแล้ว ซึ่งทางโครงการฯก็จะต้องเสนอเรื่องไปยังสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามขั้นตอนต่อไป สำหรับส่วนที่จะเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของเขตฯหลังจากนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลตามพ.ร.บ.รักษาความสะอาด เรื่องเหตุเดือดร้อนรำคาญในขั้นตอนการก่อสร้างตามปกติ

 

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเดิมกำหนดก่อสร้างเป็น  2 อาคาร ความสูง 37 ชั้น 1 อาคารและความสูง 20 ชั้นอีก 1 อาคาร ซึ่งตามกฎหมายหากความกว้างซอยไม่ถึง 10 เมตรจะสามารถก่อสร้างอาคารได้สูงไม่เกิน 23 เมตรหรือความสูงประมาณ  7 ชั้น กรณีดังกล่าวมีประชาชนได้ร้องเรียนตั้งแต่ต้นเนื่องจากเห็นว่าความกว้างของซอยนั้นไม่ถึง 10 เมตรตลอดซอยตามกฎหมายที่จะอนุญาตได้ กรณีดังกล่าวมีความคล้ายคลึงกับการขออนุญาตก่อสร้างโรงแรมในซอยร่วมฤดี เขตปทุมวันที่ประชาชนได้ร้องต่อศาลปกครองว่าการก่อสร้างอาคารดังกล่าวไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เนื่องจากเป็นอาคารสูงที่ก่อสร้างในถนนที่ความกว้างไม่ถึง 10 เมตร ซึ่งคดีนี้ศาลปกครองกลางได้ตัดสินแล้วมีคำสั่งให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้อำนวยการเขตปทุมวันปฏิบัติตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ โดยให้ออกคำสั่งให้เจ้าของรื้อถอนอาคาร ซึ่งขณะนี้คดียังไม่ถึงที่สุด อยู่ระหว่างที่กทม.และเจ้าของอาคารอุทธรณ์ต่อศาล ทำให้การดำเนินการเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองของเขตฯเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ ตามกฎหมายให้ถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาภายหลังอย่างที่ผ่านมา

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์