Loading

กรมธนารักษ์ เตรียมสำรวจศักยภาพที่ราชพัสดุใหม่

วันที่ : 13 กรกฎาคม 2555
กรมธนารักษ์ เตรียมสำรวจศักยภาพที่ราชพัสดุใหม่

อธิบดีกรมธนารักษ์ สั่งการสำรวจศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ดินในทุกจังหวัด ครั้งแรกในรอบ 12 ปี คาดใช้เวลา 3 เดือนจึงแล้วเสร็จ

 

วันที่ 13 ก.ค.2555 นายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวถึงกรณีทรัพย์สินของราชการซึ่งเป็นที่ราชพัสดุที่ปรากฏเป็นข่าวว่า เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมูลค่าสูงถึง 3.36 ล้านบาทนั้น ว่า ที่ผ่านมาผู้บริหารกรมธนารักษ์ก่อนหน้าได้พยายามบริหารจัดการที่ราชพัสดุ โดยยึดหลักนโยบายของรัฐบาลเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ

 

ซึ่งมีทั้งรูปแบบของเม็ดเงินในเชิงเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในเชิงสังคมด้วย โดยในการบริหารจัดการในเชิงสังคม กรมธนารักษ์ได้นำที่ดินราชพัสดุมาจัดให้ราษฎรเช่าเพื่ออยู่อาศัย และประกอบการเกษตรให้ประชาชนมีที่อยู่ที่ทำกิน โดยกำหนดอัตราค่าเช่าในราคาถูก

 

อีกทั้งยังใช้ในการสนับสนุนสังคมในด้านอื่น เช่น สวนสาธารณะ สนามกีฬา ห้องสมุดประชาชน ศูนย์แห่งความสุข เป็นต้น นับว่าเป็นการบริหารจัดการที่ดินราชพัสดุ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาพรวมของประเทศ

 

นอกจากนี้ กรมธนารักษ์ได้นำที่ราชพัสดุใช้ประโยชน์เป็นที่ตั้งสถานที่ราชการเพื่อบริการประชาชน ซึ่งเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐในการจัดสรรเงินค่าเช่า หรือค่าจัดซื้อที่ดิน

 

ทั้งนี้ ด้านการบริหารจัดการในเชิงเศรษฐกิจ กรมธนารักษ์มีการสำรวจศักยภาพที่ดินครั้งสุดท้ายเมื่อ 12 ปีก่อน โดยครั้งนั้นพบว่ามีที่ราชพัสดุ แปลงใหญ่ 140 กว่าแปลง ที่สามารถนำมาพัฒนา อาทิ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ท่าเทียบเรือต่างๆ แต่ก็มีบางแปลงที่ติดขัดในข้อกฎหมาย เช่น พ.ร.บ. การให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือการร่วมทุน กฎกระทรวง ข้อบังคับท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งขณะนี้กรมธนารักษ์ได้พยายามผลักดันโครงการใหญ่ๆ ให้สำเร็จเช่น การพัฒนาที่ราชพัสดุบริเวณสถานีขนส่งหมอชิต โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลง บบส. (เดิม) ฯลฯ

 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสภาพแวดล้อมและการขยายตัวของเมืองเปลี่ยนไปมาก ควรมีการสำรวจศักยภาพของที่ดินต่างๆ ให้ทันสมัยขึ้น จึงได้สั่งการให้มีการสำรวจศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ดินในทุกจังหวัด เป็นครั้งแรกในรอบ 12 ปี คาดว่าจะแล้วเสร็จในเวลาไม่เกิน 3 เดือน

 

สำหรับในส่วนของการเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินของรัฐ กรมธนารักษ์ ได้มีการดำเนินการเพื่อการปรับปรุงราคาประเมินของที่ราชพัสดุให้เป็นปัจจุบัน โดยได้ดำเนินการมาแล้วในหลายจังหวัด ที่ไม่มีผลกระทบจากปัญหาวิกฤตอุทกภัยที่ผ่านมา

 

ซึ่งหลังจากที่มีการประกาศใช้บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน และบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง รอบบัญชีปี 2555-2558 เมื่อวันที่ 1 ก.ค.2555 กรมธนารักษ์ ได้สั่งการให้สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ดำเนินการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนสิ้นปีนี้

 

ที่มา: http://www.siamrath.co.th

 

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ