Loading

ฟุ้งขายบ้านเอื้อฯ ทะลุเป้

วันที่ : 9 กรกฎาคม 2555
ฟุ้งขายบ้านเอื้อฯ ทะลุเป้า

นายชวนินทร์ พรหมรัตนพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและขายการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้โครงการบ้านเอื้ออาทรมีอาคารคงเหลืออยู่ทั้งหมด 29,700 หน่วย โดยเป็นโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมขายจำนวน 25,000 หน่วย และโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างจะแล้วเสร็จประมาณอีก 4,700 หน่วย ซึ่งเป็นตัวเลข ณ วันที่ 31 พฤษภาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้ โซนของโครงการบ้านเอื้ออาทรในเขตกรุงเทพมหานคร การเคหะฯ ขายหมดแล้ว ที่มีเหลืออยู่จะเป็นโซน ปริมณฑล อาทิ สมุทรปราการ, นครปฐม, สมุทรสาคร, นนทบุรี และปทุมธานี ขณะนี้การขายโครงการบ้านเอื้ออาทรไม่มีปัญหาเรื่องการขายแต่ประการใด การขายบ้านเอื้ออาทรไม่มีฤดูกาล ขายได้ทุกฤดูก็ว่าได้ ไม่เหมือนธุรกิจประเภทอื่น เนื่องจากบ้านของการเคหะแห่งชาติเป็นบ้านสำหรับผู้ที่ต้องการที่อยู่อาศัย และเป็นบ้านสำหรับผู้มีรายได้น้อย จึงไม่มีปัญหาเรื่องการขายในหน้าฝน แต่เป็นหวงเรื่องน้ำท่วมมากกว่า ที่สำคัญตอนนี้สินค้าที่มีอยู่นั้นมีไม่มากแล้ว

 

นายชวนินทร์ กล่าวว่า ในขณะนี้ล่าสุดได้รับความสนใจจากภาคเอกชนเป็นจำนวนมาก การเคหะฯ ตั้งเป้าหมายขายไว้เท่าไหร่ ก็สามารถขายได้ทั้งหมด ซึ่งเป้าการขายได้กำหนดไว้ต้องขายได้ประมาณ 50% ขณะนี้ขายได้แล้วกว่า 37% จากเป้าที่กำหนดไว้ ซึ่งขณะนี้การเคหะฯ มีเคหะชุมชนที่มีไว้สำหรับขายอีกประมาณ 3,000 ยูนิต

 

อย่างไรก็ตาม สำหรับเอกชนที่มาซื้อ จะทำการซื้อไปในลักษณะตามสภาพ หรือนำไปซ่อมแซมและปรับปรุงเองเพื่อขายก็สามารถทำได้ หรือนำไปให้ซึ่งทุกเดือน ขณะนี้การขายโครงการเคหะชุมชนมีเอกชนที่สนใจและพร้อมที่จะมาซื้ออีก จึงทำให้การเคหะฯ เองไม่ห่วงเรื่องการขายโครงการดังกล่าว

 

นายชวนินทร์ กล่าวว่า ทั้งการขายโครงการบ้านเอื้ออาทร และโครงการเคหะชุมชน ไม่มีปัญหาเรื่องการขายเลยเนื่องจากลูกค้าของทั้งสองโครงการ มีความต้องการที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองมาก ทั้งลูกค้าเอกชนและลูกค้าทั่วไป

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง