Loading

ยันราคาที่ดินใหม่ดีเดย์วันที่ 1 ก.ค.นี

วันที่ : 28 มิถุนายน 2555
ยันราคาที่ดินใหม่ดีเดย์วันที่ 1 ก.ค.นี้

นายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 1 ก.ค.นี้ กรมธนารักษ์จะใช้ราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่พร้อมกันทั่วประเทศ หลังจากที่เลื่อนการใช้มาเป็นเวลา 6 เดือน เนื่องจากเกิดปัญหาอุทกภัยร้ายแรงในหลายจังหวัด รวมทั้งกรุงเทพฯ

 

นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รมช.คลัง กล่าวว่า ราคาประเมินที่ดินใหม่จะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยทั้งประเทศ 10-20% โดยที่ดินในกรุงเทพฯ บริเวณแนวรถไฟฟ้ามีราคาประเมินเพิ่มขึ้นสูงมากสุดถึง 50% ของราคาประเมินเดิม ซึ่งยอมรับว่ามีทั้งผลบวกและลบ คนที่ซื้อบ้านและต้องการ สินเชื่อจากธนาคารจะได้รับสินเชื่อเพิ่มมากขึ้น เพราะราคาประเมินสูงกว่าอดีต แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการทำนิติกรรมมากขึ้นเช่นกัน แต่ในส่วนของรัฐบาลจะได้รายรับเข้ามามากขึ้นซึ่งที่ผ่านมา ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ทำให้การซื้อบ้านชะลอรุนแรง จึงขอให้รัฐบาลเลื่อนการใช้ราคาประเมินที่ดินใหม่ เพราะจะเป็นภาระการทำนิติกรรมบ้านสูงขึ้น ทำให้การซื้อบ้านหลังน้ำท่วมชะงักรุนแรงขึ้นไปอีก

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด