Loading

คอนโดฯยึดส่วนแบ่ง 36

วันที่ : 21 มิถุนายน 2555
คอนโดฯยึดส่วนแบ่ง 36%

กรมที่ดินเผย 5 เดือนแรก ปี 55 "คอนโดฯ" แชร์ส่วนแบ่งตลาดมากสุด 36% รองลงมาตลาดทาวน์เฮาส์มีส่วนแบ่ง 24% ขณะที่บ้านเดี่ยวมีสัดส่วนในตลาด 21%

 

สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรมที่ดิน เปิดเผยถึงสถิติการจดทะเบียนอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียมและขออนุญาตจัดสรรที่ดินหรือโครงการแนวราบทั่วประเทศในช่วง 5 เดือนแรก ปี 2555 (ม.ค.-พ.ค.) กับ "โลกวันนี้" ว่าโครงการอสังหาริมทรัพย์แนวราบในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2555 มีทั้งสิ้น 334 โครงการ จำนวน 42,332 ยูนิต แบ่งเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานคร 45 โครงการ จำนวน 5,464 ยูนิต และต่างจังหวัดอีก 289 โครงการ จำนวน 36,868 ยูนิต ส่วนโครงการแนวสูงมี 86 โครงการ จำนวน 24,613 ยูนิต แบ่ง เป็นเขตพื้นที่ กทม. 39 โครงการ 56 อาคาร จำนวน 10,022 ยูนิต และพื้นที่ต่างจังหวัด 47 โครงการ 282 อาคาร จำนวน 14,591 ยูนิต

 

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาลงลึกในแต่ละเซกเมนต์จะพบว่าโครงการอาคารชุดหรือคอนโด- มิเนียมมีการจดทะเบียนมากสุดจำนวน 24,612 ยูนิต หรือคิดเป็น 36.77% ซึ่งมีแนวโน้มจะเติบโตเพิ่มขึ้น รองลงมาเป็นบ้านแถวหรือทาวน์เฮาส์ 16,550 ยูนิต หรือคิด เป็น 24.72% บ้านเดี่ยว 14,096 ยูนิต หรือ 21.06% บ้านแฝด 4,921 ยูนิต อาคารพาณิชย์ 3,657 ยูนิต และที่ดินเปล่า 3,108 ยูนิต ดังนั้น จะเห็นว่าผู้ประกอบการอสังหาฯเริ่มเข้ามาทำตลาดโครงการแนวราบมากขึ้นทั้งในส่วนทาวน์เฮาส์และบ้านเดี่ยวในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมา เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงไตรมาสสุดท้ายปี 2554 ที่มีโครงการแนวราบเกิดขึ้นน้อยมาก เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่จนต้องชะลอโครงการออกไป

 

สำหรับเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาผู้ประกอบการอสังหาฯได้ยื่นขอจัดสรรที่ดินจนได้รับใบอนุญาตจากกรมที่ดิน 49 โครงการ จำนวน 7,110 ยูนิต แบ่งเป็นโครงการจัดสรรในพื้นที่ กทม. 6 โครง การ และต่างจังหวัด 43 โครงการ ส่วนการจดทะเบียนอาคารชุดทั่วประเทศเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับเดือนเมษายนคือ 23 โครงการ จำนวน 8,437 ยูนิต แบ่งเป็นพื้นที่ กทม. 9 โครงการ จำนวน 2,315 ยูนิต และต่างจังหวัด 14 โครงการ จำนวน 6,122 ยูนิต

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

 

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ