Loading

การเคหะฯเอาใจคนรากหญ้าผุดแฟลต 6 แสนแนวรถไฟฟ้

วันที่ : 20 มิถุนายน 2555
การเคหะฯเอาใจคนรากหญ้าผุดแฟลต 6 แสนแนวรถไฟฟ้า

กคช.ขานรับนโยบายรัฐบาลเล็งสร้างแฟลตราคา 6 แสนต่อยูนิตเกาะแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียว หวังช่วยคนรายได้ น้อยมีที่อยู่อาศัย ประเดิม บางปู-บางปิ้งเมืองปากน้ำ พร้อมผุดไอเดีย ใหม่เสนอแนวทางทำจุดเชื่อมต่อ 2 สายทั้งสีชมพู-สีเหลือง เพิ่มทางเลือก การเดินทางให้เคหะฯ รามอินทรา และโครงการบ้านเอื้อฯเทพารักษ์

 

จากการที่การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ร่วมประชุมพิจารณาถึงแนว ทางในการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับ ผู้มีรายได้น้อยแนวเส้นทางรถไฟฟ้า โดยร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และการรถไฟแห่ง ประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เพื่อหาแนวทาง และวางแผนการใช้ที่ดินของ กคช. รวมทั้งโครงการที่อยู่ในรัศมีการให้บริการตามแนวเส้นทางเดินรถไฟฟ้านั้น

 

นายวิฑูรย์ เจียสกุล ผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า ในการ ประชุมร่วมกันระหว่าง 4 หน่วยงาน เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีราย ได้น้อยตามบริเวณใกล้สถานีรถไฟฟ้า ถือเป็นการสอดรับกับแผนการพัฒนารถไฟฟ้าทั้ง 10 สาย ที่ทางรัฐบาลให้พิจารณาเป็นการเร่งด่วน

 

ขณะนี้ในส่วนของการเคหะฯถือว่ามีความพร้อมในเรื่องที่ดินอยู่แล้ว เนื่องจากมีที่ดินที่อยู่ในมือจำนวนหลายแปลง โดยแปลงที่พร้อมที่สุดอยู่ที่บริเวณอ.บางปู และอ.บางปิ้ง จ.สมุทรปราการรวม ๆไม่ต่ำกว่า 1,000 ไร่ ซึ่งอยู่ในแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียวของรฟม. นอกจากนี้ยังมีที่ดินแปลงเล็ก ๆ สะสมอยู่อีกหลายแปลงด้วยกัน โดยจะสร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดินดังกล่าวเป็นแฟลตราคาไม่เกิน 6 แสนาบาทต่อยูนิตหรือแฟลตเดิมที่มีอยู่แล้วแต่เป็นห้องว่างมาเปิดขายใหม่

 

สำหรับขั้นตอน ณ เวลานี้อยู่ระหว่างการจัดทำร่างข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การพัฒนาที่ดินของ กคช.ตรงตามวัตถุประสงค์สูงสุด แต่อย่างไรก็ตามกคช.ต้องทำการศึกษาความเป็นไปได้ร่วมกับโครงการรถไฟฟ้าในอนาคต 2 แนวทางด้วยกัน ซึ่งในแนวทางแรกคือกคช.จัดซื้อที่ดินบริเวณใกล้สถานีรถไฟฟ้าของรฟม. หรือรฟม.จัดซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาร่วมกับกคช. ทั้งนี้กคช.มีข้อเสนอในการใช้ที่ดินของ กคช. เพื่อก่อสร้างจุดจอดแล้วจร (Park&Ride) ดังเช่นสายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี) เสนอให้รถไฟฟ้าผ่านหน้าโครงการเคหะชุมชนรามอินทรา สายสีเขียวเข้ม (สมุทรปราการ-บางปู) เสนอพัฒนาเป็นจุดจอดแล้วจร

 

ในส่วนบริเวณโครงการเคหะชุมชนบางปู สายสีเขียวเข้ม (ลำลูกกา-คลอง 4) เสนอที่ดินกคช.บริเวณลำลูกกา คลอง 12 ควรจัดระบบ Feeder เพื่อป้อนผู้โดยสารเข้าสู่สถานีลำลูกกา คลอง 5 ซึ่งเป็นสถานีรถไฟฟ้าปลายทางสายสีเหลือง (ลาดพร้าว-พัฒนาการ)เสนอให้รถไฟฟ้าผ่านหน้าโครงการเคหะชุมชนคลองจั่น โครงการบ้านเอื้ออาทรบึงกุ่ม และหมู่บ้านศรีนวมินทร์ และสายสีเหลือง (พัฒนาการ-สำโรง) เสนอให้รถไฟฟ้าผ่านหน้าโครงการบ้านเอื้ออาทรเทพารักษ์ โครงการบ้านเอื้ออาทรสมุทรปราการ (พร้อมมิตร 1, พร้อมมิตร 18) ทั้งนี้ สนข. รฟม. และรฟท. จะนำข้อเสนอของกคช. ไปพิจารณาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินงานต่อไป

 

ด้านแหล่งข่าวจากศาลาว่าการกทม.กล่าวว่า การที่กคช.จะทำการสร้างที่อยู่อาศัยในแนวรถไฟฟ้านั้นเป็นหน้าที่ของกคช.เอง โดยหน้าที่ของกทม.คือการจัดหาระบบสาธารณูปโภคและจะต้องมีการหารือในเรื่องของมาตรการทางกฏหมายการควบคุมอาคาร เพราะในกฏหมายควบคุมอาคารมีข้อกำหนดไว้อย่างไรจะต้องเป็นไปตามนั้น

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจฉบับวันที่ 20 - 22 มิ.ย. 2555

 

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ