Loading

กคช.รุกระบบบริหารเช่าซื้อบ้านเอื้ออาท

วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2555
กคช.รุกระบบบริหารเช่าซื้อบ้านเอื้ออาทร

นายชวนินทร์ พรหมรัตนพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและขาย การเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยว่า กคช.ได้นำร่องการขายโครงการบ้านเอื้ออาทร โดยวิธีการใช้ระบบบริหารการเช่าซื้อไปแล้ว 2 โครงการ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 มกราคมที่ผ่านมา จากโครงการที่ได้เตรียมไว้ทั้งหมด 21 โครงการ ที่จะนำมาให้ลูกค้าเช่าซื้อโดยตรงกับ กคช. เพื่อให้ลูกค้าที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้ มีโอกาสที่จะมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและแนวทางการดำเนินงานของ กคช. เอง

 

ทั้งนี้ กคช.คาดว่าจะสามารถดำเนินการเปิดการเช่าซื้อได้ครบทั้ง 21 โครงการ ตามเป้าหมายที่วางไว้ภายในสิ้นปีงบประมาณนี้อย่างแน่นอน โดยโครงการบ้านเอื้ออาทรที่นำมาเข้าระบบบริหารการเช่าซื้อนั้น ได้แยกลูกค้าที่มีสิทธิ์เข้ามาเช่าซื้อเป็น 2 ประเภทคือ 1.ลูกค้าที่ทำงานประจำและลูกค้าที่ประกอบอาชีพอิสระ ที่ไม่สามารถยื่นเรื่องขอสินเชื่อบ้านกับสถาบันการเงินต่างๆ ได้ เนื่องจากหลักฐานทางการเงินไม่เพียงพอกับที่ทางสถาบันการเงินต้องการ แต่ลูกค้ามีกำลังในการผ่อนชำระ และต้องการบ้านเพื่ออยู่อาศัยทันที และ 2.กลุ่มลูกค้าเดิม ที่เคยไม่ผ่านการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงิน

 

นายชวนินทร์กล่าวต่อว่า นอกจากนี้กคช.ยังมีโครงการบ้านเอื้ออาทร ที่ดำเนินการในลักษณะการขายแบบยกอาคาร ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาต่อรองในเรื่องของราคากับหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการจะมาซื้อ โดยมีจำนวนกว่า 1,000 หน่วย (ยูนิต) คาดว่าจะสรุปได้ในเร็วๆ นี้ ส่วนความคืบหน้าของการขายอาคารให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการนั้น ล่าสุดอยู่ในขั้นตอนการให้บริษัทเอกชนเข้ามาประเมินราคาสินทรัพย์อยู่ คาดว่าเร็วๆ นี้ก็น่าจะได้ข้อสรุปเช่นเดียวกัน

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

 

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ