Loading

ที่ดินใหม่แพงสุด-ถูกสุ

วันที่ : 30 ธันวาคม 2554
ที่ดินใหม่แพงสุด-ถูกสุด

ราคาประเมินที่ดินหรือบัญชีประเมินทุนทรัพย์ กรมธนารักษ์ จะมีการปรับปรุงในทุก 4 ปี เพื่อใช้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม รวมทั้งคิดค่าธรรมเนียมการโอนจากการซื้อขายบ้าน ที่ดิน อาคารชุด หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นๆ อย่างค่าโอนคิดจากราคาซื้อขายหรือราคาประเมินว่าราคาไหนสูงกว่ากัน

ในรอบบัญชีนี้ (ปี 2555-2558) จะเริ่มประกาศใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2555 โดยกรมธนารักษ์ได้ประเมินราคาที่ดินทั่วประเทศประมาณ 29.3 ล้านแปลง หรือคิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 321 ล้านไร่ แบ่งเป็นที่ดินรายแปลง 6 ล้านแปลง และที่ดินรายบล็อก 23.3 ล้านแปลง ซึ่งพบว่าราคาที่ดินทั่วประเทศเฉลี่ยปรับตัวสูงขึ้นถึง 21.34% จากรอบบัญชีปี 2551-2554

สำหรับบริเวณพื้นที่ที่มีราคาประเมินที่ดินสูงสุดของประเทศยังคงเป็นย่านถนนสีลม และเป็นอันดับที่ 1 ของกรุงเทพ มหานคร (ช่วงแยกศาลาแดง ถึงแยกนราธิวาสราชนครินทร์)  ตารางวาละ 850,000 บาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 31) จากรอบบัญชี ปี 2551-2554 ราคาตารางวาละ 650,000 บาท

อันดับที่ 2  ถนนราชดำริ (แยกราชประสงค์ถึงคลองแสนแสบ) ถนนพระรามที่ 1 (แยกปทุมวันถึงแยกราชประสงค์) ถนนเพลินจิต (ตลอดสาย) ตารางวาละ 800,000 บาท จากรอบบัญชีปี 2551-2554 ตารางวาละ 350,000 บาท, 350,000 บาท และ 430,000 บาท ตามลำดับ

อันดับที่ 3 ถนนราชดำริ (แยกศาลาแดงถึงแยกราชประสงค์) และถนนเยาวราช (ตลอดสาย) ตารางวาละ 700,000 บาท จากรอบบัญชีปี 2551-2554  ตารางวาละ 350,000 บาท และ 550,000 บาท ตามลำดับ

อันดับที่ 4  ถนนวิทยุ  ตารางวาละ 500,000-700,000 บาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 42.86-100) จากรอบบัญชีปี 2551-2554  ตารางวาละ 350,000 บาท

อันดับที่ 5  ถนนสาทร ตารางวาละ 450,000-600,000 บาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.5-42.8) จากรอบบัญชีปี 2551-2554 ตารางวาละ 330,000-400,000 บาท

ส่วนพื้นที่ที่มีราคาประเมินสูงสุดในส่วนภูมิภาค โดยภาคกลาง ตารางวาละ 150,000 บาท จังหวัดนนทบุรี-อำเภอเมือง (ถนนงามวงศ์วาน) จังหวัดสมุทรปราการ-อำเภอเมือง (ถนนศรีสมุทร ถนนประโคนชัย ถนนด่านเก่า ถนนกายสิทธิ์ (ตลาดปากน้ำ)

ภาคตะวันออก ตารางวาละ 150,000 บาท จังหวัดชลบุรีอำเภอบางละมุง (ถนนเลียบหาดพัทยา (พัทยาสาย 1) ภาคตะวันตก ตารางวาละ 150,000 บาท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์-อำเภอหัวหิน (ติดชายทะเล)

ภาคใต้ ตารางวาละ 400,000 บาท จังหวัดสงขลาอำเภอหาดใหญ่ (ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3, ถนนประชาธิปัตย์ และถนนเสน่หานุสรณ์) ภาคเหนือ ตารางวาละ 250,000 บาท จังหวัดเชียงใหม่-อำเภอเมือง (ถนน วิชยานนท์) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตารางวาละ 200,000 บาท จังหวัดขอนแก่น-อำเภอเมือง (ถนนศรีจันทร์)

นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ที่มีราคาประเมินต่ำสุด โดยกรุงเทพฯตารางวาละ 500 บาท เขต บางขุนเทียน (ที่ดินบริเวณชาย ทะเลไม่มีทางเข้าออก) ภาคใต้ ตารางวาละ 25 บาท จังหวัดยะลา-อำเภอเบตง (ที่ดินไม่มีทางเข้าออก) ภาคกลางตารางวาละ 10 บาท จังหวัดอุทัยธานี-อำเภอบ้านไร่ และภาคเหนือตารางวาละ 10 บาท จังหวัดเชียงใหม่-อำเภอดอยหล่อ แม่แจ่มและกัลยาณิวัฒนา (ไม่มีทางเข้าออก)

สรุปราคาประเมินที่ดินในกรุงเทพมหานคร

ลาดับที่ พื้นที่สานักงานที่ดิน เพิ่มขึ้นเฉลี่ย (ร้อยละ)

1       สาขาพระโขนง 39.20

2       สาขาบางกอกน้อย 33.06

3       สาขาบางขุนเทียน 29.00

4       สาขาบางเขน 26.57

5       สาขาธนบุรี 25.26

6       สาขาบางกะปิ 23.95

7       สาขาหนองแขม 23.89

8       สาขามีนบุรี 21.14

9       สาขาห้วยขวาง 20.99

10      สาขากรุงเทพมหานคร 15.91

11      สาขาหนองจอก 13.18

12      สาขาลาดกระบัง 11.88

13      สาขาบึงกุ่ม 2.19

14      สาขาดอนเมือง 2.15

15      สาขาประเวศ 1.53

16      สาขาลาดพร้าว 0.67

17      สาขาจตุจักร 0.56

รวมกรุงเทพมหานคร  17.13

ที่มา : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้