Loading

ที่ดินสีลมแพงหูฉี่ตร.ว.8.5แสน บ้านไร่-แม่แจ่ม เชียงใหม่ต่ำสุ

วันที่ : 29 ธันวาคม 2554
ที่ดินสีลมแพงหูฉี่ตร.ว.8.5แสน บ้านไร่-แม่แจ่ม เชียงใหม่ต่ำสุด

เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.54 นายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยถึงความพร้อมการประกาศราคาที่ดินรอบบัญชีใหม่ พ.ศ.2555-2558 ว่าขณะนี้ได้ดำเนินการประเมินราคาและจัดทำบัญชีราคาประเมินที่ดินทั่วประเทศเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมประกาศใช้ในวันที่ 1 ม.ค.55 ซึ่งการประเมินราคาที่ดินจะยึดหลักการวิเคราะห์จากหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล โดยใช้วิธีการเปรียบเทียบกับราคาซื้อขายที่ดินในตลาดรวมทั้งนำปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการประเมินราคาที่ดิน ได้แก่ ลักษณะทางกายภาพ การใช้ประโยชน์ ทำเลที่ตั้งการคมนาคม สาธารณูปโภค และคุณภาพสิ่งแวดล้อม

นอกจากนั้น ยังมีเรื่องของข้อกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น การผังเมืองการควบคุมอาคาร เพื่อให้ได้ราคาประเมินที่ดินที่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงเป็นธรรม เชื่อถือได้ โดยสามารถนำไปใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่เกิดจากการซื้อขาย แลกเปลี่ยน อีกทั้งนำไปใช้ประโยชน์ในการนำไปค้ำประกันการลงทุน ธุรกรรมต่างๆ และเพื่อการเวนคืนที่ดิน รวมถึงการขับเคลื่อนนโยบายด้านภาษี การกระจายถือครองทรัพย์สินและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

นายนริศ กล่าวต่อว่า จากการดำเนินการประเมินราคาที่ดินทั่วประเทศประมาณ 29.3 ล้านแปลง หรือคิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 321 ล้านไร่ แบ่งเป็นที่ดินรายแปลงประมาณ 6 ล้านแปลงและที่ดินรายบล็อกประมาณ 23.3 ล้านแปลง พบว่า ราคาที่ดินทั่วประเทศเฉลี่ยปรับตัวสูงขึ้นถึง21.34% โดยที่ดินในต่างจังหวัดเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 21.40%ส่วนกทม.เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 17.13%

บริเวณที่มีราคาประเมินที่ดินสูงสุดของประเทศอยู่ที่กทม.บริเวณถนนสีลมตั้งแต่แยกศาลาแดงไปจนถึงแยกนราธิวาสราชนครินทร์ ตารางวาละ 8.5 แสนบาทรองลงมาเป็นถนนราชดำริ จากแยกราชประสงค์ไปถึงคลองแสนแสบ และถนนพระรามที่ 1 จากแยกปทุมวันถึงแยกราชประสงค์ และถนนเพลินจิตตลอดสาย ตารางวาละ 8 แสนบาท

อย่างไรก็ตาม ในบริเวณดังกล่าวแม้จะมีราคาสูงกว่าบริเวณอื่นๆ แต่กลับพบว่า ราคาประเมินที่ดินที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด กลายเป็นพื้นที่เขตอื่น ได้แก่ พื้นที่เขตวัฒนา คลองเตยพระโขนง และบางนา ปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉลี่ย 39.20% โดยได้รับอิทธิพลจากการขยายเส้นทางรถไฟฟ้าบีทีเอสรองลงมาเป็นเขตบางกอกน้อย บางพลัดตลิ่งชัน และทวีวัฒนา เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย33.06% และเขตบางขุนเทียน จอมทองบางบอน เฉลี่ย 29% ตามลำดับ

ส่วนพื้นที่ที่คิดว่าน่าจะมีราคาเพิ่มขึ้น แต่หลังจากลงพื้นที่สำรวจจริง ผลที่ได้มีอัตราเปลี่ยนแปลง โดยราคาประเมินที่ดินเพิ่มขึ้นน้อยที่สุด ได้แก่ เขตจตุจักรเพิ่มขึ้น 0.6% ลาดพร้าว 0.7% และประเวศ1.5% เท่านั้น เนื่องจากในพื้นที่ดังกล่าวกรมธนารักษ์ได้มีการปรับ ราคาประเมินไปแล้วในระหว่างรอบบัญชี ราคาประเมินซึ่งใกล้เคียงกับราคาตลาดอยู่แล้ว

สำหรับในส่วนภูมิภาค พื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาประเมินที่ดินเพิ่มขึ้นสูงที่สุด คือ จ.นราธิวาส ราคาที่ดินเพิ่มขึ้นถึง 141.09% เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในพื้นที่ค่อนข้างดี ยางพารามีราคาสูง ส่งผลให้มีกำลังซื้อ ประกอบกับราคาประเมินไม่มีการเปลี่ยนแปลงใน2 รอบบัญชีที่ผ่านมา รองลงมาเป็นจ.บุรีรัมย์ 81.27% และตราด 74.42%

ทั้งนี้ ในต่างจังหวัดที่มีราคาที่ดินสูงสุดกลับอยู่ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาตารางวาละ 4 แสนบาท ซึ่งยังคงเป็นราคาเดิม ส่วนราคาที่ดินต่ำสุด เพียงตารางวาละ 10 บาท อยู่พื้นที่ อ.บ้านไร่จ.อุทัยธานี และเชียงใหม่ ใน อ.ดอยหล่ออ.แม่แจ่ม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ไม่มีทางเข้าออก

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ