Loading

ธนารักษ์ประเมินใหม่ที่ดินอุดรฯพุ่งกว่า 50

วันที่ : 16 ธันวาคม 2554
ธนารักษ์ประเมินใหม่ที่ดินอุดรฯพุ่งกว่า 50%

นายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า การจัดทำบัญชีราคาประเมินที่ดินที่จะประกาศใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2555 นั้น จากการประเมินราคาที่ดิน 30 ล้านแปลงทั่วประเทศ ขณะนี้เสร็จไปแล้ว 76 จังหวัด และมีบางจังหวัดได้เริ่มประกาศใช้ เพราะเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเหลือเพียงจังหวัดสุรินทร์เท่านั้น ที่ยังมีการปรับปรุงรายละเอียดเล็กน้อย คาดว่าสัปดาห์หน้าจะมีการพิจารณาในคณะกรรมการกลางและประกาศใช้ได้เพื่อใช้เป็นราคากลางในการประเมินที่ดินทั่วประเทศ รอบปีบัญชี 2555-2558 โดยกรมธนารักษ์จะมีการปรับปรุงราคาประเมินใหม่ทุกๆ 4 ปี

ทั้งนี้ จากราคาประเมินล่าสุด พบว่า ทั่วประเทศราคาปรับเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 20% โดยจังหวัดที่ปรับเพิ่มขึ้นมากที่สุดคืออุดรธานี เพิ่มขึ้น 51% เพราะราคาเดิมต่ำ รองลงมาเป็นจังหวัดภูเก็ตเพิ่มขึ้น 49% เพราะเป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวขณะที่กรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น 17% พระนครศรีอยุธยา 10.6% ปทุมธานี 5% ลพบุรี 2.2%ถือว่าไม่ได้เพิ่มมาก เพราะไม่ได้มีพื้นที่เขตเศรษฐกิจใหม่ๆ เกิดขึ้น จนทำให้ราคาประเมินที่ดินเพิ่มขึ้นอย่างเป็นนัยสำคัญ ยกเว้นการมีสิ่งสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น เช่น รถไฟฟ้า ทำให้ราคาที่ดินตามแนวรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นประมาณ  50%

"ราคาประเมินที่ดินใหม่ที่จะประกาศยังไม่ได้รวมปัจจัยน้ำท่วมเข้าไปด้วย เพราะมีการจัดทำมาเป็นระยะก่อนหน้านั้นประมาณ 3 ปี และเหตุน้ำท่วมก็เป็นเพียงวิกฤตที่เพิ่งเกิดขึ้น ไม่ได้เกิดซ้ำซากจนทำให้มีผลต่อราคาประเมินที่จะประกาศในครั้งนี้ จนกว่าจะมีการซื้อขายเกิดขึ้นในพื้นที่น้ำท่วมจึงจะรู้แน่ชัดว่า ราคาที่ดินในบริเวณที่ถูกน้ำท่วมจะเป็นอย่างไร ซึ่งกรมธนารักษ์ก็พร้อมที่จะปรับปรุงใหม่ได้ เมื่อมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือเอกชนมองว่า เป็นราคาที่สูงเกินจริง และในบางพื้นที่น้ำท่วมก็ไม่ใช่สิ่งยืนยันว่า ราคาจะลดลงเพราะหากมีการสร้างแนวป้องกันที่เข้มแข็งขึ้นก็อาจจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าปลอดภัยและราคาอาจจะปรับขึ้นได้" นายนริศกล่าว

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน