Loading

ประกาศราคาที่ดินใหม่ 1 ม.ค

วันที่ : 16 ธันวาคม 2554
ประกาศราคาที่ดินใหม่ 1 ม.ค.

นายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์ได้จัดทำบัญชีราคาประเมินที่ดินที่จะประกาศใช้ในวันที่ 1 ม.ค. 55 นี้เกือบสมบูรณ์แล้ว โดยจากการประเมินราคาที่ดิน 30 ล้านแปลงทั่วประเทศ ขณะนี้แล้วเสร็จ 76 จังหวัด และมีบางจังหวัดเริ่มประกาศใช้ เพราะเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด เหลือเพียงจังหวัดสุรินทร์เท่านั้น ที่ยังต้องปรับปรุงรายละเอียดเล็กน้อย คาดว่าสัปดาห์หน้าคณะกรรมการกลางจะพิจารณาและประกาศใช้ได้ เพื่อใช้เป็นราคากลางในการประเมินที่ดินทั่วประเทศ รอบปีบัญชี 55-58 โดยกรมธนารักษ์จะปรับปรุงราคาประเมินใหม่ทุก ๆ 4 ปี

ทั้งนี้ จากราคาประเมินล่าสุด พบว่า ทั่วประเทศราคาปรับเพิ่มขึ้น 20% โดยจังหวัดที่ปรับเพิ่มขึ้นมากที่สุดคืออุดรธานี เพิ่มขึ้น 51% เพราะปีก่อน ๆ ที่ผ่านมาราคาเพิ่มต่ำ รองลงมาคือภูเก็ตเพิ่มขึ้น 49% เนื่องจากเป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ขณะที่กทม.เพิ่มขึ้น 17% เชียงใหม่ 11% ขอนแก่น 8.4% พระนครศรีอยุธยา 10.6% ปทุมธานี 5% ลพบุรี 2.2%  ถือว่าไม่มาก เพราะไม่ได้มีพื้นที่เขตเศรษฐกิจใหม่ ๆ เกิดขึ้น จนทำให้ราคาประเมินที่ดินเพิ่มขึ้นอย่างเป็นนัยสำคัญ ยกเว้นการมีสิ่งสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น อาทิ รถไฟฟ้า ทำให้ราคาที่ดินตามแนวรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 50%

"พร้อมกันนี้ ราคาประเมินที่ดินใหม่ ที่จะประกาศนี้ ยังไม่ได้รวมปัจจัยน้ำท่วมเข้าไปด้วย เพราะจัดทำมาก่อนหน้านั้น 3 ปี อีกทั้งเหตุน้ำท่วมใหญ่ เป็นเพียงวิกฤติที่เพิ่งเกิดขึ้น เชื่อว่าไม่ได้เกิดซ้ำซาก จนทำให้มีผลต่อราคาประเมินที่จะประกาศในครั้งนี้ จนกว่าจะมีการซื้อขายเกิดขึ้นในพื้นที่น้ำท่วม จึงจะรู้แน่ชัด ว่าราคาที่ดินในบริเวณที่ถูกน้ำท่วมจะเป็นอย่างไร ซึ่งกรมธนารักษ์ พร้อมที่จะปรับปรุงใหม่ได้ เมื่อมีข้อมูลเพิ่มเติม หรือเอกชนมองว่า เป็นราคาที่สูงเกินจริง และในบางพื้นที่น้ำท่วม ก็ไม่ใช่สิ่งยืนยันว่า ราคาจะลดลง เพราะหากมีการสร้างแนวป้องกันที่เข้มแข็งขึ้น อาจทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าปลอดภัยและราคาอาจปรับขึ้นได้"

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์