Loading

น้ำท่วมบ้าน 30% ไม่ระคายผิวบสก

วันที่ : 5 ธันวาคม 2554
น้ำท่วมบ้าน 30% ไม่ระคายผิวบสก.

นายสุเมธ มณีวัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ (บสก.) เปิดเผยว่าทรัพย์สินรอการขายของ บสก.ได้รับผลกระทบน้ำท่วมประมาณ 30%โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งมีทั้งบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ แต่ขณะนี้ยังไม่สามารถประเมินมูลค่าเสียหายได้

อย่างไรก็ตาม หลังจากน้ำลดจะมีการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านใหม่ทั้งหมดเพื่อให้เป็นทรัพย์สินพร้อมเข้าอยู่ พร้อมกับปรับกลยุทธ์การตลาดใหม่ให้สอดคล้องกับการตลาดที่เปลี่ยนไป

"ในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมา ที่เกิดปัญหาน้ำท่วม ทำให้ไม่สามารถที่จะขายสินทรัพย์ออกไปได้ และคาดว่าในช่วงที่เหลือของปีนี้การขายทรัพย์สินคงยากลำบากมากขึ้นเนื่องจากลูกค้าจำนวนมากจะต้องตัดสินใจชะลอซื้อสินทรัพย์ออกไปก่อนอย่างน้อยครึ่งปี อย่างไรก็ตามไม่กระทบกับผลกับดำเนินงาน บสก.มากนัก เพราะใน 10 เดือนที่ผ่านมาบสก.มีรายได้จากการขายทรัพย์สินถึง 1.1 หมื่นล้านบาท เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ถึง 15% จากที่ตั้งเป้าหมายไว้แค่ 9,000 ล้านบาท" นายสุเมธ กล่าว

นายสุเมธ กล่าวว่า ขณะนี้ บสก.อยู่ระหว่างการเจรจาซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (เอ็นพีแอล) จากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งมูลค่าหนี้6,000 ล้านบาท คาดว่าจะได้ข้อสรุปในต้นเดือน ธ.ค.นี้

ทั้งนี้ ในปีนี้ บสก. ได้ทยอยรับซื้อเอ็นพีแอลจากสถาบันการเงินมาบริหารจัดการแล้วทั้งสิ้น 1.01 หมื่นล้านบาท และรับซื้อสินทรัพย์รอการขาย มาจากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเพื่อมาบริหารจัดการอีก 675 ล้านบาท

ปัจจุบัน บสก. มีเอ็นพีแอลในความดูแลทั้งสิ้น 4.34 หมื่นราย คิดเป็นมูลค่า 2.30 แสนล้านบาท มีทรัพย์สินที่บริหารจัดการอยู่ทั้งสิ้น1.4 หมื่นราย คิดเป็นมูลค่า 3.64 หมื่นล้านบาท

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์