Loading

บสก.อุ้มลูกค้าประสบอุทกภัย เล็งพักชำระหนี้-ลดดอกเบี้

วันที่ : 24 ตุลาคม 2554
บสก.อุ้มลูกค้าประสบอุทกภัย เล็งพักชำระหนี้-ลดดอกเบี้ย

นายสุเมธ  มณีวัฒนา  กรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัทบริหารสินทรัพย์  กรุงเทพพาณิชย์  (บสก.)  เปิดเผยถึงการให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบภัยน้ำท่วมในหลายจังหวัดว่า  ขณะนี้ได้สั่งการไปยังภาคและสำนักงานต่างๆ  ให้ลงพื้นที่  เพื่อสำรวจและรับทราบปัญหาของลูกค้าว่าได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง  และให้เร่งส่งข้อมูลเหล่านี้มายังสำนักงานใหญ่  เพื่อประเมินสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าของ  บสก.อย่างเร่งด่วนต่อไป  โดยหากลูกค้ารายใดประสบปัญหาอย่างหนักจากเหตุการณ์ดังกล่าว  ก็จะพิจารณาหลายๆ  แนวทาง  อาทิ  การลดดอกเบี้ย  หรือพักชำระหนี้ในระยะเวลา  6-12  เดือน  หรือลดวงเงินผ่อนชำระ  ขึ้นอยู่กับผลกระทบที่ลูกหนี้ได้รับ  โดยพิจารณาเป็นรายกรณี  เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน 

 "ทาง  บสก.เป็นห่วงลูกค้าและชุมชนในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม  จึงได้สั่งการให้ทางภาค  และสำนักงานต่างๆ  ลงไปให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นก่อน  ส่วนอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างหนี้ก็สามารถส่งเรื่องมายังสำนักงานใหญ่  เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าต่อไป  ล่าสุดสำนักงานในเขตพื้นที่ภาคเหนือ  และภาคกลาง  สำรวจพบว่าลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบครั้งนี้มีทั้งหมด  118  ราย  ส่วนใหญ่อยู่ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  พิษณุโลก  สุโขทัย  เพชรบูรณ์  และแพร่  ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่มีลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบไม่มากนัก  ซึ่งสำนักงานเชียงใหม่ได้เข้าไปช่วยเหลือเบื้องต้น  โดยมอบถุงยังชีพให้แล้ว"  นายสุเมธ  กล่าวและว่า

ในส่วนของผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับทรัพย์สินรอการขาย  (NPA)  ของ  บสก.ในเขตพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม นั้น  ได้สั่งการไปยังภาคและสำนักงานต่างๆ  ให้เร่งสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินรอการขาย  เพื่อหาแนวทางฟื้นฟูต่อไป  อาทิ  ที่ดินเปล่า  แปลงสาธิตในโครงการ  พออยู่  พอกิน  กับที่ดิน  บสก.  และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ  ซึ่งจากการสำรวจเบื้องต้นพบว่ามีทรัพย์สินรอการขายที่ได้รับผลกระทบรวม  230 รายการ  

นอกจากนั้น  เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนทั่วไปที่ประสบภัยน้ำท่วม  บสก.ได้ประกาศเป็นศูนย์รับบริจาคเงิน  และสิ่งของอุปโภค-บริโภค  เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ดังกล่าว  อาทิ  อาหารแห้งพร้อมรับประทาน  น้ำดื่ม  เครื่องดื่มแพ็กกล่อง  ยาสามัญประจำบ้าน  เทียนไข พร้อมไม้ขีดไฟ  สบู่  กระดาษทิชชู่  โดยประชาชนที่มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของต่างๆ  ได้ที่โชว์รูม  ชั้น  1 อาคาร บสก.  สำนักงานใหญ่  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  หรือสอบถามที่  Call Center 0-2-630-0700

"การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม ในเบื้องต้น  บสก.  ได้จัดถุงยังชีพจำนวน  500  ถุง  เพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนร่วมกับรายการบางอ้อ  ในโครงการ  เติมฝัน  ปันน้ำใจ  กับ  บสก.  พร้อมกันนี้ยังได้จัดเตรียมถุงยังชีพอีกจำนวน  500  ถุง  เพื่อมอบให้กับศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  (ศปภ.)  และอีก  1,200  ถุง  เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านทางหน่วยงานอื่นๆ  ต่อไปด้วย"  นายสุเมธ  กล่าว

ที่มา : หนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ