Loading

ฮือฮาที่ดินแนวรถไฟฟ้าพุ่ง 50

วันที่ : 17 ตุลาคม 2554
ฮือฮาที่ดินแนวรถไฟฟ้าพุ่ง 50%

นายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์ในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดทำบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ทั่วประเทศ เพื่อใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม กำลังเร่งดำเนินการจัดทำบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ เพื่อให้มีการประกาศราคาประเมินรอบใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ม.ค.55 ซึ่งขณะนี้ได้ประเมินราคาที่ดินในพื้นที่กรุงเทพฯเสร็จแล้วกว่า 27 เขต จากทั้งหมด 35 เขต โดยภาพรวมราคาประเมินปรับเพิ่มขึ้นประมาณ26.14% โดยเฉพาะบริเวณใกล้สถานีรถไฟฟ้า ที่คาดว่าจะมีอัตราการปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 50%ส่วนพื้นที่ในต่างจังหวัดได้ประเมินและผ่านความเป็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์แล้ว 20จังหวัด ซึ่งเฉลี่ยแล้วราคาประเมินมีอัตราการปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 16.70%

อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นราคาประเมินที่ดินในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุดประมาณ 40%ได้แก่ เขตพระโขนง คลองเตยบางนา วัฒนา เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่จะมีแนวรถไฟฟ้าตัดผ่าน ขณะที่พื้นที่ในเขตจอมทอง บางบอน และบางขุนเทียน ซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตชานเมือง ราคาประเมินที่ดินมีการเปลี่ยนแปลงสูงถึง 30% ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากการขยายตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่เน้นไปในเขตชานเมืองเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลให้ราคาที่ดินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด ขณะที่ราคาประเมินที่ดินในต่างจังหวัดที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นมากที่สุด ได้แก่ พื้นที่ในจ.ภูเก็ต และจ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยเฉพาะบริเวณหัวหิน ที่ยังเป็นพื้นที่ยอดนิยมของประชาชน

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

 

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ