Loading

บสก.ออกมาตรการช่วยลูกค้าน้ำท่ว

วันที่ : 14 ตุลาคม 2554
บสก.ออกมาตรการช่วยลูกค้าน้ำท่วม

นายสุเมธ มณีวัฒนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์จำกัด (บสก.)  เปิดเผยถึงการให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบภัยน้ำท่วมในหลายจังหวัดว่าขณะนี้ได้สั่งการไปยังภาค และสำนักงานต่างๆให้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจและรับทราบปัญหาของลูกค้า ว่าได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง และให้เร่งส่งข้อมูลเหล่านี้มายังสำนักงานใหญ่ เพื่อประเมินสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าของ บสก. อย่างเร่งด่วนต่อไป

ทั้งนี้ การให้ความช่วยเหลือ เช่น การลดดอกเบี้ย หรือพักชำระหนี้ในระยะเวลา 6-12 เดือน หรือลดวงเงินผ่อนชำระ ขึ้นอยู่กับผลกระทบที่ลูกหนี้ได้รับ โดยพิจารณาเป็นรายกรณีเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน

"ทาง บสก.เป็นห่วงลูกค้าและชุมชนในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม จึงได้สั่งการให้ทางภาค และสำนักงาน ต่างๆ ลงไปให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นก่อน ส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างหนี้ก็สามารถส่งเรื่องมายังสำนักงานใหญ่เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าต่อไป ล่าสุดสำนักงานในเขตพื้นที่ภาคเหนือ และภาคกลาง สำรวจพบว่าลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบครั้งนี้มีทั้งหมด 118 ราย ส่วนใหญ่อยู่ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ พิษณุโลกสุโขทัย เพชรบูรณ์ และแพร่ ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่มีลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบไม่มากนักซึ่งสำนักงานเชียงใหม่ได้เข้าไปช่วยเหลือเบื้องต้นโดยมอบถุงยังชีพให้แล้ว" นายสุเมธกล่าว

นายสุเมธ กล่าวต่อว่า ในส่วนของผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับทรัพย์สินรอการขาย(NPA) ของ บสก. ในเขตพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมนั้น ได้สั่งการไปยังภาคและสำนักงานต่างๆ ให้เร่งสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินรอการขาย เพื่อหาแนวทางฟื้นฟูต่อไป เช่น ที่ดินเปล่า แปลงสาธิตในโครงการ พออยู่ พอกิน กับที่ดิน บสก.และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ซึ่งจากการสำรวจเบื้องต้นพบว่ามีทรัพย์สินรอการขายที่ได้รับผลกระทบรวม 230 รายการ

นอกจากนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนทั่วไปที่ประสบภัยน้ำท่วม บสก.ได้ประกาศเป็นศูนย์รับบริจาคเงินและสิ่งของอุปโภค-บริโภค เพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ดังกล่าว เช่น อาหารแห้งพร้อมรับประทานน้ำดื่มเครื่องดื่มแพกกล่อง ยาสามัญประจำบ้านเทียนไขพร้อมไม้ขีดไฟ สบู่ กระดาษทิชชู โดยประชาชนที่มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของต่างๆ ได้ที่โชว์รูม ชั้น 1อาคาร บสก.สำนักงานใหญ่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามที่ Call Center 0-2630-0700

อย่างไรก็ดี ในส่วนของการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม ในเบื้องต้นบสก. ได้จัดถุงยังชีพจำนวน 500 ถุง เพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนร่วมกับรายการบางอ้อ ในโครงการ เติมฝัน ปันน้ำใจ กับ บสก. พร้อมกันนี้ยังได้จัดเตรียมถุงยังชีพอีกจำนวน 500 ถุง เพื่อมอบแก่ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย(ศปภ.) และอีก 1,200 ถุง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านทางหน่วยงานอื่นๆ ต่อไปด้วย

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน