Loading

KBANK รุกเอสโครว์เอเย่นต์ จับมือ 6 อสังหาฯดูแลประโยชน์ซื้อขายบ้าน

วันที่ : 28 กันยายน 2554
KBANK รุกเอสโครว์เอเย่นต์ จับมือ 6 อสังหาฯดูแลประโยชน์ซื้อขายบ้าน

นายปรีดี ดาวฉาย รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทยได้ให้บริการเป็นคนกลางดูแลผลประโยชน์คู่สัญญาซื้อขายบ้าน (Escrow Agent) เป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยธนาคารจะทำหน้าที่เป็นคนกลางหรือผู้ดูแลผลประโยชน์คู่สัญญาซึ่งลูกค้าผู้ซื้อบ้านสามารถเลือกที่จะใช้สิทธิในการให้ธนาคารกสิกรไทยเป็นคนกลางทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ สำหรับการซื้อขายบ้านในโครงการของบริษัทผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ 6 บริษัท ได้แก่ บริษัทกานดาเดคคอร์ จำกัด บริษัท เฉลิมนคร จำกัดบริษัท ซื่อตรง กรุ๊ป จำกัด บริษัท ธารารมณ์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนาสิริกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัท ศุภาลัยจำกัด (มหาชน)

สำหรับบริการเป็นคนกลางดูแลผลประโยชน์คู่สัญญาซื้อขายบ้าน (Escrow Agent) นี้ ธนาคารในฐานะคนกลางจะดูแลผลประโยชน์ระหว่างลูกค้าผู้ซื้อที่อยู่อาศัยในโครงการกับผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยระหว่างที่ผู้ซื้อชำระเงินดาวน์ให้แก่ผู้ขายธนาคารกสิกรไทยจะดูแลเงินดังกล่าวพร้อมจัดทำทะเบียนเกี่ยวกับสัญญาดูแลผลประโยชน์ จัดทำบัญชีทรัพย์สินของคู่สัญญาออกหลักฐานรับรองการฝากเงิน แจ้งความเคลื่อนไหวของเงินในบัญชีดูแลผลประโยชน์

เมื่อผู้ซื้อบ้านชำระเงินดาวน์ครบถ้วนธนาคารในฐานะคนกลาง จะโอนเงินพร้อมดอกผลจากบัญชีผู้ดูแลผลประโยชน์ไปให้แก่ผู้ขาย และให้มีการโอนทรัพย์สินไปให้แก่ผู้ซื้อบ้าน รวมทั้งดำเนินการปิดบัญชีดูแลผลประโยชน์ และเก็บรักษาบัญชีทรัพย์สินดังกล่าวไว้ไม่ต่ำกว่า 5 ปี สำหรับในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างคู่สัญญา ธนาคารจะไม่ดำเนินการโอนเงินหรือทรัพย์สินจนกว่าจะหาข้อตกลงกันได้ หรือเมื่อคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว

ทั้งนี้ ผู้ซื้อบ้านจะมั่นใจได้ว่า เมื่อชำระเงินไปแล้ว หากผู้ขายไม่สามารถโอนส่งมอบทรัพย์สินได้ ผู้ซื้อจะยังได้รับเงินดาวน์ทั้งหมดคืนพร้อมผลประโยชน์และจะส่งผลดีต่อบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในฐานะผู้ขายด้วยเนื่องจากเมื่อผู้ซื้อบ้านหมดความกังวลเรื่องการส่งมอบทรัพย์สิน ก็จะสามารถตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น โดยไม่ต้องพิจารณาถึงขนาดและชื่อเสียงของเจ้าของโครงการ

"บริการเอสโครว์ เอเย่นต์ สำหรับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เป็นบริการที่จะเพิ่มหลักประกันความมั่นใจให้แก่ผู้ซื้อบ้าน ซึ่งธนาคารกสิกรไทยก็พร้อมที่จะให้บริการดังกล่าวเป็นธนาคารแรก เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจรสูงสุดขณะเดียวกันธนาคารในฐานะผู้ทำหน้าที่เป็นคนกลางก็จะได้รับทราบข้อมูลพฤติกรรมและวินัยทางการเงินลูกค้าก่อนปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยรายย่อย โดยพิจารณาจากวินัยในการผ่อนดาวน์บ้านของลูกค้าที่ชำระผ่านธนาคารอีกด้วย" นายปรีดี กล่าว

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ