Loading

จัดสรรที่ดินส.ค.ผุด 62 โครงกา

วันที่ : 21 กันยายน 2554
จัดสรรที่ดินส.ค.ผุด 62 โครงการ

แหล่งข่าวจากสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรมที่ดิน เปิดเผยข้อมูลการออกหนังสือใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินทั่วประเทศ (ทั้งโครงการ) ในเดือนสิงหาคม 2554 ว่ามีผู้ประกอบการอสังหาฯได้รับใบอนุญาตจัดสรรทั้งสิ้น 62 โครงการ (แบ่งเป็นพื้นที่ กทม. 9 โครงการ และต่างจังหวัด 53 โครงการ) ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2554 ที่มีการพัฒนาทั้งสิ้น 83 โครงการ (แบ่งเป็นพื้นที่ กทม.18 โครง การ และต่างจังหวัด 65 โครงการ)

 

สำหรับโครงการจัดสรรที่ดินในพื้นที่ กทม. มี 8 ราย 9 โครงการ เช่น 1.บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เขตภาษีเจริญ 2.บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เขตราษฎร์บูรณะและเขตบางกะปิ 3.บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เขตลาดกระบัง 4.บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) เขตหนองแขม 5.บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)

 

ส่วนในต่างจังหวัดมี 53 โครงการ ประกอบด้วย อุดรธานี 4 โครงการ เชียงใหม่ 4 โครงการ นนทบุรี 10 โครงการ จันทบุรี 2 โครงการ พระนครศรีอยุธยา 2 โครงการ ภูเก็ต 8 โครงการ นครศรีธรรมราช 2 โครงการ ชลบุรี 3 โครงการ ฉะเชิงเทรา 2 โครงการ ปทุมธานี 5 โครงการ สมุทรปราการ 4 โครงการ นครราชสีมา 2 โครงการ ส่วนจังหวัดละ1 โครงการได้แก่ นครปฐม ตรัง ชัยภูมิ เชียงราย และสงขลา

 

สำหรับสถิติการออกหนังสือใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินทั่วประเทศ (ทั้งโครงการ) ตั้งแต่เดือนมกราคม-สิงหาคม 2554 รวมทั้งสิ้น 471 โครงการ แบ่งเป็น การจัดสรรที่ดินรายใหม่ใน กทม. 86 โครง การ ประเภทที่อยู่อาศัยที่ได้รับความสนใจในการพัฒนามากที่สุดคือ บ้านแถว 6,574 หน่วย รองลงมาคือบ้านเดี่ยว 3,959 หน่วย บ้านแฝด 1,046 หน่วย อาคารพาณิชย์ 542 หน่วย และที่ดินเปล่า 103 หน่วย รวม 12,224 หน่วย

 

ส่วนจัดสรรที่ดินรายใหม่ในภูมิภาค 385 ราย ประเภทที่อยู่อาศัยที่ได้รับความสนใจในการพัฒนามากที่สุดคือ บ้าน แถว 19,246 หน่วย บ้านเดี่ยว 16,194 หน่วย อาคารพาณิชย์ 7,736 หน่วย บ้านแฝด 5,196 หน่วย และที่ดินเปล่า 4,067 หน่วย รวม 52,439 หน่วย ทั้งนี้ จะมีโครงการใหม่เข้าสู่ตลาดรวมทั้งสิ้น 64,663 หน่วย

 

ที่มา :หนังสือพิมพ์ โลกวันนี้