Loading

สผ.จี้ผังเมืองคุมเพดานตึกสู

วันที่ : 15 กันยายน 2554
สผ.จี้ผังเมืองคุมเพดานตึกสูง

นางนิศากร โฆษิตรัตน์ เลขาธิการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผย "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า ตามที่ผู้ประกอบการร้องเรียนให้ สผ. และคณะกรรมการผู้ชำนาญการ ผ่อนปรนเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ การพิจารณาอนุญาตอีไอเอ หรือ การทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรณี มลภาวะทางวิสัยทัศน์ หรือห้ามมิให้อาคารสูงสร้างซ้อนทับบังวิว ระหว่างอาคารเก่ากับอาคารใหม่

โดยอ้างว่าเป็นการลิดรอนสิทธิ์ และขัดกับพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) อาคารชุด พ.ศ. 2522 และกฎหมายผังเมืองรวมของแต่ละพื้นที่ที่อนุญาตให้ก่อสร้างได้ อย่างไรก็ดี ในส่วนของ อีไอเอ นั้น ยอมรับว่า ไม่มีกฎระเบียบควบคุมออกมาที่ชัดเจน แต่ทั้งนี้คณะกรรมการแต่ละคนมีประสบการณ์และเห็นว่า การก่อสร้างลักษณะจงใจเพื่อสร้างบังวิวของอีกอาคารเพื่อดึงลูกค้ามาซื้อ หรือทำให้ลูกค้าที่มีเจตนา เสียเงินซื้อห้องชุดในมุมที่ขายวิวในราคาแพงต้องเสียสิทธิ์ทำให้มูลค่าทรัพย์ลดลงนั้น มองว่า มีเหตุผลอันควรที่จะตีกลับอาคารในลักษณะดังกล่าวทบทวนและปรับแบบไม่ให้กระทบต่ออาคารหลังเก่า โดยเฉพาะเรื่องของความสูงที่ยังเป็นปัญหา อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมา พบว่ามีการร้องเรียนเกิดขึ้นมาก โดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวแถบชายฝั่งทะเล ยกตัวอย่างที่พัทยา รวมถึงในเขตกทม.ด้วย

เลขาธิการสผ.กล่าวต่อว่า ปัญหาใหญ่เกิดจาก ผังเมืองทั้งผังเมืองรวมกทม. ผังเมืองรวมจังหวัดแถบชายฝั่งทะเล ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ควรกำหนดรายละเอียด ของความสูงให้ชัดเจน และควรสร้างลดหลั่นความสูงลงมา โดยมีการกำหนดระยะถอยร่น เช่น อาคารริมทะเลด้านหน้าติดชายฝั่ง สร้างในระดับต่ำ ถัดไปให้สร้างสูงขึ้นตามลำดับ เช่นเดียวกันกับทำเลในเขตกทม.ที่ผังเมืองรวมกทม.จะต้องกำหนดความสูงของอาคารแต่ละพื้นที่ในลักษณะตายตัว ไม่ใช่กำหนดเฉพาะแนวราบเพียงอย่างเดียว เช่นติดแนวรถไฟฟ้า หรือพื้นที่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา ติดวัดโบราณสถานสำคัญๆ ที่ดินด้านหน้าสุด ควรสร้างต่ำกว่าอาคารที่อยู่ด้านหลัง เพื่อป้องกันผู้ประกอบการ สร้างตัดหน้าบังวิว ใช้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดช่วงชิงความได้เปรียบว่าทำเลดีที่สุด เป็นต้น ที่ผ่านมาผังเมืองรวมมักกำหนดแค่เพียงการใช้ประโยชน์ที่ดินว่าพื้นที่ไหนพัฒนาได้ไม่ได้ เท่านั้น

นอกจากนี้ ทางออกอีกประการที่แก้ปัญหาการสร้างอาคารบังวิว ก็คือ จะต้องออกประกาศเขตคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ด้านการควบคุมความสูงของอาคาร โดยอาศัยอำนาจ กฎหมายสิ่งแวดล้อม เหมือนกรณีเกาะภูเก็ต ที่กำหนด อาคารริมชายฝั่งทะเลและภูเขาห้ามสูงเกินเท่าไร และห้ามมิให้สร้างบังวิวอาคารที่เกิดก่อน เป็นต้น อย่างไรก็ดี หาก ผู้ว่าฯกทม.ตลอดจน ผู้ว่าราชการจังหวัดหัวเมืองท่องเที่ยวอื่นเห็นว่า สมควรออกประกาศให้เป็นเขตคุ้มครองบางบริเวณโดยเฉพาะชายฝั่งทะเล หรือ กรณีกทม. บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแนวรถไฟฟ้า ก็สามารถดำเนินการได้ ซึ่งจะแก้ปัญหาได้ แต่ทั้งนี้ แม้ไม่มีกฎหมายใดออกมา สผ.ก็สามารถควบคุมโดยใช้ อีไอเอ เพื่อความเหมาะสมได้

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ