Loading

ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้น ดันยอดขาย NPA บ้านทะลั

วันที่ : 12 กันยายน 2554
ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้น ดันยอดขาย NPA บ้านทะลัก

นายบริสุทธิ์  กาสินพิลา  กรรมการผู้จัดการ  บริษัท  โฮม  บายเออร์ไกด์  จำกัด  เปิดเผยว่าผลการจัดงานอภิมหกรรมบ้าน  ซึ่งรวม  4  งานเข้าด้วยกัน  คืองานรับสร้างบ้าน  งานโฮมโลน  งานเอ็นพีเอแกรนด์เซล  และงานโฮม  บายเออร์ไกด์  เอ็กซ์โป  เมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาพบว่าค่อนข้างประสบผลสำเร็จ  โดยรวมงานดังกล่าวมียอดขายรวม  19,665  ล้านบาท  แบ่งเป็นโฮมโลน  10,705  ล้านบาท  รับสร้างบ้าน  2,960  ล้านบาท  โฮมบายเออร์ไกด์  3,200  ล้านบาท  และเอ็นพีเออีก  2,800  ล้านบาท  และงานดังกล่าวจะมีการจัดต่อเนื่องทุกปี

 ด้าน  นายกิตติ  พัฒนพงศ์พิบูล  ประธานสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย  กล่าวว่า  การจัดงานครั้งนี้ถือว่าประสบผลสำเร็จโดยเฉพาะงานโฮมโลนที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรก  เพราะในข้อเท็จจริงแล้วสินเชื่อที่อยู่อาศัยในต่างประเทศนั้นเป็นสินเชื่อหลักถึง  50%  ของสถาบันการเงิน  แต่ประเทศไทยนั้นสินเชื่อดังกล่าวมีเพียง  15%  ของสินเชื่อทั้งระบบ  ดังนั้นการจัดงานนี้ทำให้แต่ละสถาบันการเงินจะสามารถแข่งขันด้านการให้บริการบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกันได้  อีกทั้งประชาชนที่มาเดินงานก็จะมีความเข้าใจระบบสินเชื่อมากขึ้น  และสามารถรับรู้ได้ว่าความสามารถในการกู้มีมากน้อยเพียงใด  สามารถประเมินได้ว่าตัวเองควรจะซื้อบ้านในระดับราคาเท่าใด  ส่งผลให้การเกิดหนี้เสียหรือหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้  (เอ็นพีเอ)  ลดลงได้  และสถาบันการเงินจะมีความโปร่งใสในการคิดดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น  เพราะประชาชนสามารถเปรียบเทียบได้

จากกรณีที่คนมีความเข้าใจในระบบสินเชื่อเพิ่มขึ้นและสถาบันการเงินมีความโปร่งใสในการคิดดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเชื่อว่าในอนาคตจะทำให้สินเชื่อบ้านทั้งระบบของสถาบันการเงินพาณิชย์จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจาก  15%  เป็น  20-25%  ภายในระยะเวลา  5-10  ปีจากนี้ไปแน่นอน  เพราะประชาชนที่กู้เงินจะคำนึงถึงความสามารถในการกู้เงินเพิ่มขึ้นตามหลักประกันของรายได้ของตัวเอง  และส่วนหนึ่งเป็นผลจากการปรับขึ้นของเงินเดือนคนจบใหม่  15,000  บาทต่อเดือน  เพราะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่ในการกู้ซื้อที่อยู่อาศัย

"ส่วนเรื่องนโยบายดอกเบี้ยเพื่อซื้อบ้านหลังแรก  0%  3  ปี  และนำดอกเบี้ยมาหักลดหย่อนภาษี  อีก  300,000  บาทนั้นถือว่าดีมีความเหมาะสม  เพราะจะทำให้สถาบันการเงินไม่ขาดทุนนานนัก  แต่ทั้งนี้หากให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์  (ธอส.)  ดำเนินการก็ไม่ควรให้  ธอส.นำเงินส่งเข้ารัฐ  ขณะเดียวกันมองว่ารัฐบาลควรจะช่วยชุมชนแออัดในการจัดหาเงินกู้สำหรับที่อยู่อาศัยให้ด้วย  นอกจากนี้ควรรีบนำกฎหมายภาษีทรัพย์สินออกมาใช้โดยเร็วด้วย  และหากใช้กฎหมายดังกล่าวแล้ว  ควรยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมการโอนและค่าธรรมเนียมการจดจำนองถาวรไปเลย"  นายกิตติ  เสนอแนะ

ขณะที่  นายสุเมธ  มณีวัฒนา  กรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัทบริหารสินทรัพย์  กรุงเทพพาณิชย์  (บสก.)  กล่าวว่า  ในช่วงระหว่างวันที่  25-28  สิงหาคม  2554  ที่ผ่านมา  บสก.ได้จัดงานมหกรรมจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย  BAM  NPA  Grand  Sale  ทั่วประเทศ  พร้อมทั้งในช่วงวันดังกล่าว  ยังได้นำทรัพย์สินรอการขายประเภท  บ้านพร้อมอยู่  ที่ดินพร้อมใช้  ไปจำหน่ายในงาน  NPA  Grand  Sale  2011  ที่จัดขึ้น    ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  โดยในช่วงการจัดกิจกรรมทั้ง  4  วัน  บสก.สามารถจำหน่ายทรัพย์ได้กว่า  500  ล้านบาท  สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้จำนวน  400  ล้านบาท  ซึ่งส่วนใหญ่ลูกค้าให้ความสนใจซื้อทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย

ทั้งนี้  ส่วนสำคัญที่ทำให้  บสก.สามารถจำหน่ายทรัพย์ได้เกินจากเป้าหมาย  นอกจากทรัพย์ราคาพิเศษที่ต่ำกว่าราคา ตลาดประมาณ  20-30%  แล้ว  บสก.ยังได้จัดโปรโมชั่นพิเศษให้กับลูกค้าที่ซื้อทรัพย์ในงาน  ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์  และลูกค้าที่จองซื้อทรัพย์ทุกประเภท  รับคูปอง  1  ใบ  ต่อการซื้อทรัพย์แต่ละรายการ  ขณะที่ลูกค้าซื้อทรัพย์ที่มีมูลค่าเกินกว่า  1  ล้านบาท  จะได้รับคูปองเพิ่มอีก  1  ใบ  ทุกๆ  ช่วง  1  ล้านบาท  เพื่อลุ้นรับรางวัล  SMART  TOWNHOME  ทาวน์โฮม  2  ชั้น  เนื้อที่  16  ตร.ว.  ราคาประมาณ  8  แสนบาท  ในราคาเพียง  99  บาท  เท่านั้น  โดยจะจับรางวัลผู้โชคดีที่บูธ  บสก.  ในงานมหกรรมบ้านและคอนโด  ครั้งที่  25    ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  ในวันเสาร์ที่  1  ตุลาคม  2554  เวลา  14.00  น.  เป็นต้นไป   กรรมการผู้จัดการใหญ่  บสก.  กล่าวถึงการให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบภัยน้ำท่วมในหลายจังหวัดว่า 

ขณะนี้ได้สั่งการไปยังภาคและสำนักงานต่างๆ  ให้ลงพื้นที่  เพื่อรับทราบปัญหาของลูกค้าว่าได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง หากลูกค้ารายใดประสบปัญหาอย่างหนักจากเหตุการณ์ดังกล่าว  ก็จะพิจารณาหลายๆ  แนวทาง  เช่น  การลดดอกเบี้ย  หรือพักชำระหนี้ในระยะเวลา  6-12  เดือน  หรือลดวงเงินผ่อนชำระ  ขึ้นอยู่กับผลกระทบที่ลูกหนี้ได้รับ  โดยพิจารณาเป็นรายกรณี  เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน  นายสุเมธ  กล่าวา ขณะที่  นายวิบูล  จันทรดิลกรัตน์  นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน  กล่าวว่า  งานรับสร้างบ้าน  2011  ในระหว่างวันที่  25-28  สิงหาคม  2554    ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  สามารถทำยอดขายได้รวม  2,961.2  ล้านบาท  โดยแบ่งออกเป็นยอดขายตั้งแต่วันที่  1  กรกฎาคม-24  สิงหาคม  2554  รวมประมาณ  1,500  ล้านบาท  และเป็นยอดขายภายในงานคือระหว่างวันที่  25-28  สิงหาคม  2554  อีก  1,400  ล้านบาท  เมื่อเทียบกับปี  2553  ที่ผ่านมาที่มียอดขายรวม  2,200  ล้านบาท  โดยแบ่งเป็นยอดขายก่อนงาน  1,000  ล้านบาท  และยอดขายภายในงานอีก  1,200  ล้านบาท  ซึ่งจากตัวเลขจะเห็นว่าในปี  2554  ยอดขายในงานรับสร้างบ้านมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นกว่า  30%  แสดงว่าผู้บริโภคมีความมั่นใจต่อสถานการณ์ทางการเมือง  ทำให้กล้าที่จะตัดสินใจปลูกสร้างบ้านมากยิ่งขึ้น

ที่มา : หนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

 

 

 

ข่าวบ้านมือสอง อื่นๆ