Loading

วสท. แนะอาคารสูงต้องดูแลสม่ำเสม

วันที่ : 20 สิงหาคม 2554
วสท. แนะอาคารสูงต้องดูแลสม่ำเสมอ

นายธเนศ วีระศิริ เลขาธิการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) กล่าวว่า ปัจจุบัน กฎกระทรวงระบุให้เจ้าของอาคารต้องจัดให้มีการตรวจสอบอาคารประจำปีและตรวจสอบใหญ่ทุกๆ 5 ปี เช่น กฎกระทรวงฉบับที่ 33 สำหรับอาคารที่ได้รับอนุญาตก่อสร้าง นับแต่ปี พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวงฉบับที่ 49 กำหนดให้ต้องทำการปรับปรุงแก้ไขอาคารเก่าให้มีความปลอดภัยในการใช้งาน ซึ่งกฎกระทรวงดังกล่าวมิได้มุ่งเน้นเฉพาะเรื่องอัคคีภัยเพียงอย่างเดียว แต่ยังเน้นเรื่องสุขอนามัยของผู้อยู่อาศัย ส่วนเลอ รัฟฟิเน่ คอนโดมิเนียม ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อวันที่ 17 ส.ค. วสท.ตรวจสอบแล้วพบว่าสามารถฟื้นฟูสภาพให้กลับมาใช้งานได้

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์