Loading

กคช.ขนโครงการเคหะชุมชนจัดงานคิดถึงบ้านฯเชียงใหม่ - ชลบุร

วันที่ : 28 กรกฎาคม 2554
กคช.ขนโครงการเคหะชุมชนจัดงานคิดถึงบ้านฯเชียงใหม่ - ชลบุรี

นางพรรณสุภา ยุทธภัณฑ์บริภาร ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) กล่าวว่าเมื่อวันที่ 15-24 ก.ค.ที่ผ่านมา กคช.ได้จัดงาน "คิดถึงบ้าน คิดถึงการเคหะ ครั้งที่ 3" ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และชลบุรี ทั้งนี้ การที่ กคช.เลือกจัดงานใน 2 จังหวัดดังกล่าว เพราะได้สำรวจความต้องการที่อยู่อาศัยแล้วพบว่าลูกค้าให้ความสนใจซื้อที่อยู่อาศัยสูงมาก ดังนั้น กคช.จึงได้นำโครงการเคหะชุมชนไปเปิดขายที่เชียงใหม่และชลบุรี โดยการเคหะฯ ตั้งเป้ายอดขายจากงานดังกล่าวว่าจะมียอดขายรวม 1,000 ล้านบาทจากโครงการที่เปิดขายรวมทั้งสิ้นจำนวน 4,057 หน่วย

สำหรับโครงการเคหะชุมชนที่ กคช.นำมาขายในงาน "คิดถึงบ้าน คิดถึงการเคหะ ครั้งที่ 3"ที่จังหวัดเชียงใหม่ และชลบุรีประกอบไปด้วยโครงการในจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย 3 โครงการ คือ

1.เชียงใหม่ (สันผีเสื้อ) รูปแบบอาคารชุด 4 ชั้น ขนาด 33 ตารางเมตร ราคาขาย 413,000-428,000 บาท/ยูนิต จำนวน 704 ยูนิต

2.โครงการเชียงใหม่ (ไนท์ซาฟารี)รูปแบบอาคารชุด 4ชั้น ขนาด 33ตารางเมตร ราคาขาย407,000-422,000 บาท/ยูนิต จำนวน 482 ยูนิต

3. โครงการเชียงใหม่ (หนองหาร) รูปแบบบ้านแฝด 2 ชั้น ขนาด 22.75 ตารางวา ราคาขาย420,000 บาท/ยูนิต จำนวน 394 หน่วย รวม3 โครงการจำนวน 1,580 ยูนิต

ส่วนโครงการที่จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย4 โครงการ คือ

1.โครงการชลบุรี (ห้วยกะปิ)ประกอบด้วย โครงการบ้านเดี่ยว 2 ชั้นขนาด 21 ตารางวา ราคาขาย 456,000 บาท/ยูนิต จำนวน 420 ยูนิต โครงการอาคารพาณิชย์ 3.5 ชั้นราคาขาย 2.83-2.87 ล้านบาท/ยูนิต จำนวน 20 ยูนิต

2.โครงการชลบุรี (บ่อวิน) รูปแบบบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ขนาด 21 ตารางวา ราคาขาย 486,000 บาท/ยูนิต จำนวน 695 ยูนิต

3.โครงการชลบุรี (นาเกลือ) รูปแบบอาคารชุด 3 ชั้น ขนาด 33 ตารางเมตร ราคาขาย 476,000-486,000 บาท/ยูนิตจำนวน 982 ยูนิต

4.โครงการชลบุรี (กุฎโง้ง)รูปแบบบ้านแฝด 2 ชั้น ขนาด 24 ตารางวาราคา 528,000 บาท/ยูนิต จำนวน 360 ยูนิต รวม4 โครงการจำนวน 2,477 ยูนิต

นางพรรณสุภากล่าวว่า โครงการที่นำมาขายในงานดังกล่าวนั้นเป็นการนำสินค้าประเภทอาคารชุดและอาคารประเภทบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดจะต่อเติมเพื่อเพิ่มประโยชน์ใช้สอยให้มากขึ้นมีการก่อสร้างไว้แล้วบางส่วน และจะทำการต่อเติมที่กั้นระเบียงด้านหลังของอาคารให้ดูเป็นสัดส่วน โดยโครงการฯ จะทำการทยอยก่อสร้างภายในปี 2555 และสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2556 กคช.พร้อมให้ลูกค้าได้ผ่อนดาวน์ประมาณ 1 ปี - 1 ปีครึ่ง สำหรับลูกค้ายังคงเป็นลูกค้าที่มีรายได้น้อยที่ยังต้องการที่อยู่อาศัย และมีรายได้ไม่เกิน 40,000 บาทต่อเดือน

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ