Loading

บ้านเอื้ออาทรกทม.ขายเกลี้ยงเกลี้ย

วันที่ : 14 กรกฎาคม 2554
บ้านเอื้ออาทรกทม.ขายเกลี้ยงเกลี้ยง

นายสมชัย เชาว์พฤฒิพงศ์ รองผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ(กคช.) เปิดเผยถึงแผนการตลาดขาย3โครงการประกอบด้วย โครงการบ้านเอื้ออาทร โครงการเคหะชุมชนและโครงการใหม่ ภายใต้แบรนด์ by NHA ในขณะนี้ว่า โครงการบ้านเอื้ออาทร ในกรุงเทพมหานคร(กทม.)ไม่มีขายแล้ว สำหรับความคืบหน้าล่าสุดการขายโครงการบ้านเอื้ออาทรตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2554 กคช.มียอดขายรวม 38,000 ยูนิต เกินจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 34,000 ยูนิต จำนวน 4,000 ยูนิต โดยยอดโครงการที่ยื่นขอกู้กับสถาบันการเงินได้รับการอนุมัติเพียง 28,000 ยูนิต มีมูลค่ารวมประมาณ 10,700 ล้านบาท จากจำนวนที่ยื่นไปทั้งหมด 30,000 ยูนิต มี 2,000 ยูนิตที่ไม่ผ่านการอนุมัติจากสถาบันการเงิน เนื่องจากลูกค้ามีคุณสมบัติไม่ครบตามที่ธนาคารต้องการ ส่วนยอดซื้อคืนจากธนาคารโดยรวมทั้งหมด 10-15 %

ในส่วนของลูกค้าที่การเคหะฯได้ซื้อคืนห้องมาจากธนาคารนั้น ขณะนี้ทางธนาคารได้เปิดโอกาสให้ลูกค้าเก่ายื่นเอกสารมาให้กับธนาคารมาพิจารณาใหม่อีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากครั้งแรกที่ถูกยึดคืนมานั้น ลูกค้าอาจจะมีปัญหาเรื่องการตกงานหรือช่วงที่ลูกเปิดเทอม หรือเอกสารไม่ครบในขณะเดียวกันหากลูกค้ายื่นใหม่แล้วยังไม่ผ่านการพิจารณา ก็ให้มาเช่าซื้อกับการเคหะฯ และเข้าอยู่ไปก่อนจนกว่าจะยื่นกู้ผ่าน

นายสมชัย กล่าวว่า หลังจากก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้มีการชะลอตัวลงทั้งการขายและการซื้อของผู้บริโภค ทั้งนี้เนื่องจากการทำตลาดด้วยการใช้สื่อโฆษณาออกไปไม่มีผลตอบรับเท่าที่ควรหรืออาจจะไม่มีผลตอบรับก็ได้ ประกอบกับราคาสื่อในช่วงดังกล่าวค่อนข้างสูงและหาคนทำยากด้วย เนื่องจากสถานการณ์ในขณะนั้นคนส่วนใหญ่ให้ความสนใจในเรื่องของการเลือกตั้งเป็นหลัก

อย่างไรก็ดีการเคหะฯ ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจได้ใช้วิธีการทำตลาดแบบไดเร็กต์เซล โดยให้พนักงานขายรุกไปหาลูกค้าถึงสถานประกอบการ บริษัท ห้าง ร้านต่างๆ รวมทั้งการส่งจดหมาย ไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายด้วย ขณะเดียวกันได้ส่งทีมงานขายไปออกบูธกับภาคเอกชนที่จัดงานต่างๆเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอีกช่องทางหนึ่งอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ก็ส่งทีมขายไปประจำอยู่ที่ ณ สถานที่ตั้งโครงการ ครั้งละ 10-15 วัน โดยหลักจะเป็นการขายโครงการในย่านปริมณฑล และต่างจังหวัด

นายสมชัย กล่าวต่อไปถึงโครงการเคหะชุมชนของกคช.ว่า ล่าสุดมีจำนวนโครงการที่จะขายให้กับลูกค้าทั่วไปอีกประมาณ 2,000 หน่วยจากเดิมที่มีกว่า 3,500 หน่วย โดยส่วนใหญ่เป็นโครงการที่อยู่ในต่างจังหวัด ลักษณะโครงการที่รอการขายนั้นมี 2 รูปแบบ คือโครงการที่นำมาซ่อมแซมและนำกลับมาขาย และโครงการที่ขายตามสภาพเดิมๆแล้วลูกค้าที่ซื้อไปซ่อมเอง ซึ่งในส่วนของโครงการสภาพเดิมๆ ราคาขายที่การเคหะฯขายจะกำหนดราคาส่วนลด ตั้งแต่ 10 - 50% ขณะนี้การเคหะแห่งชาติ เปิดโอกาสให้บริษัท ห้าง ร้านทั่วไปซื้อโครงการยกล็อต สำหรับผู้ที่สนใจที่ต้องการซื้อโครงการเคหะชุมชนเพื่อไปเป็นสวัสดิการ ให้กับพนักงาน โดยมีโซนที่เป็นแหล่งย่านอุตสาหกรรม อาทิ สระบุรี กำแพงเพชร ส่วนเรื่องราคาในการซื้อขายหากลูกค้าที่สนใจสามารถติดต่อมาเจรจากันได้

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ