Loading

ประเมินราคาที่ดินใหม่ ทำที่สมุย-พะงันพุ่งพรว

วันที่ : 27 มิถุนายน 2554
ประเมินราคาที่ดินใหม่ ทำที่สมุย-พะงันพุ่งพรวด

นายวงศศิริ พรหมชนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ได้เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ และหน่วยงานภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณากำหนดบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลง อำเภอเกาะสมุย และอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลเพื่อทบทวนราคาประเมินที่ดินรายแปลงในพื้นที่สำนักงานที่ดินสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย และสาขาเกาะสมุยส่วนแยกเกาะพะงัน ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2552-ก.ย.2553 มีเป้าหมายดำเนินการ จำนวน58,225 แปลง ซึ่งผลการวิเคราะห์ราคาประเมินที่ดิน เมื่อเปรียบเทียบกับราคาประเมินที่ดินรอบบัญชี ปี พ.ศ. 2551-2554 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยทั้ง2 อำเภอ เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.30

ส่วนอำเภอเกาะสมุย มีราคาประเมินที่ดินโดยรวมเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ27.42 และอำเภอเกาะพะงัน มีราคาประเมินที่ดินโดยรวมเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 21.19

สำหรับราคาประเมินที่ได้ดำเนินการปรับใหม่ในอำเภอเกาะสมุย ราคาประเมินสูงสุดอยู่ที่บริเวณที่ดินติดทะเล(บริเวณแหลมสนถึงอ่าวเฉวง) ราคาประเมินตารางวาละ 60,000 บาท และราคาประเมินต่ำสุดเป็นที่ดินไม่มีทางเข้าออก สภาพเป็นที่ว่างไม่มีการพัฒนาราคาประเมินตารางวาละ 250 บาท และอำเภอเกาะพะงันมีราคาประเมินสูงอยู่ที่ดินติดถนนตลาดใหม่ราคาประเมินตารางวาละ 10,000 บาท และราคาประเมินต่ำสุดเป็นที่ดินไม่มีทางเข้าออกสภาพเป็นที่ว่างไม่มีการพัฒนา ราคาประเมินตารางวาละ 100 บาท

ด้านแหล่งข่าวนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์บนเกาะสมุย กล่าวว่า สำหรับราคาประเมินปรับใหม่ พบว่า ยังต่ำ กว่าราคาที่มีการซื้อขายตามความเป็นจริงมากกว่า 100% โดยเฉพาะบริเวณแหลมสนถึงอ่าวเฉวง ไร่ละ60 ล้านบาท ในทำเลดียังหาซื้อไม่ได้

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ