Loading

ราคาที่ดินทะยา

วันที่ : 13 มิถุนายน 2554
ราคาที่ดินทะยาน

วินัย วิทวัสการเวช อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวว่า จากการจัดเก็บข้อมูลของกรมธนารักษ์ในเบื้องต้น พบว่า ราคาที่ดินทั่วประเทศมีการปรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 10-15% ซึ่งเป็นไปตามการเติบโตของพื้นที่ การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ภาวะเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวขึ้น รวมถึงการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อ

การเพิ่มขึ้นของราคาประเมินนี้ จะส่งผลต่อการปรับอัตราค่าเช่าที่ราชพัสดุด้วย ซึ่งกรมธนารักษ์จะมีการปรับทุก 5 ปีสำหรับผู้เช่าเดิม ส่วนผู้เช่ารายใหม่จะคิดตามราคาประเมินปัจจุบัน

ทั้งนี้ กรมธนารักษ์อยู่ระหว่างประเมินราคาที่ดินรอบใหม่ เพื่อประกาศใช้ในการทำนิติกรรมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2555-31 ธ.ค.2558 หรือมีการประเมินทุก 4 ปี ขณะนี้ดำเนินการเสร็จไปแล้วกว่า 60% ที่เหลือจะดำเนินการได้เสร็จภายในปลายปีนี้

โดยกรมธนารักษ์จะต้องประเมินราคาที่ดินทั้งหมดทั่วประเทศจำนวน 29.3 ล้านแปลง เป็นพื้นที่ในกรุงเทพฯ 1.9 ล้านแปลง และในต่างจังหวัด 27.4 ล้านแปลง ที่ดินในกรุงเทพฯที่อยู่ติดกับเส้นทางรถไฟฟ้า ปรับเพิ่มสูงขึ้นกว่า 50% เพราะความต้องการลงทุนโครงการที่อยู่อาศัยของผู้ประกอบการ และผู้ที่ต้องการบ้านและคอนโดมิเนียมอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้า เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทาง

สำหรับต่างจังหวัดราคาที่ดินที่ปรับเพิ่มขึ้นมาก ส่วนใหญ่จะเป็นที่ดินในแหล่งท่องเที่ยว อาทิ ภูเก็ต สุราษฎร์ กระบี่ หัวหิน พัทยา ที่นักท่องเที่ยวนิยมไปท่องเที่ยว ทำให้ความต้องการที่พักอาศัย โรงแรม และรีสอร์ตเพิ่มขึ้น

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ