Loading

บ้านเอื้ออาทรขายไม่ออกหันให้เช่

วันที่ : 25 เมษายน 2554
บ้านเอื้ออาทรขายไม่ออกหันให้เช่า

นางพรรณสุภา  ยุทธภัณฑ์บริภาร  ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติกล่าวว่า ปัจจุบันยังมีบ้านเอื้ออาทรที่อยู่ระหว่างขายอีก 4.4 หมื่นหน่วย ซึ่งยอมรับว่าเป็นหน่วยที่ขายได้ยากขึ้นหลายๆ โครงการอยู่ในทำเลที่เป็นแหล่งแรงงาน กลุ่มเป้าหมายไม่ต้องการซื้อ แต่ต้องการเช่าอยู่แทน

การเคหะฯ จึงปรับแผนการทำตลาดในหลายจังหวัด เช่น สมุทรปราการ นครปฐม ปทุมธานี โดยเปลี่ยนจากการขายเป็นให้เช่าอยู่ไปก่อนแล้วค่อยตัดสินใจซื้อภายหลังได้ หากกลุ่มเป้าหมายต้องการอยู่อาศัยอย่างถาวร โดยในปีนี้จะนำบ้านเอื้ออาทรมาปล่อยเช่าประมาณ 5,000 หน่วย ในระหว่างที่เช่าอยู่ การเคหะฯจะมีการจัดกิจกรรมชุมชนเป็นระยะซึ่งจะช่วยทำให้ผู้เช่ารู้สึกผูกพันและช่วยให้เกิดการตัดสินใจซื้อในอนาคตได้ นางพรรณสุภา กล่าว

สำหรับ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2554 การเคหะฯ ขายบ้านเอื้ออาทรไปได้แล้ว 3.3 หมื่นหน่วย จากเป้าที่ตั้งไว้ทั้งปี 6 หมื่นหน่วย นอกจากการให้เช่าแล้ว การเคหะฯ จะรุกการขายตรงในพื้นที่ตั้งโครงการมากขึ้น จากที่ผ่านมาจะเน้นจัดกิจกรรมการขายรวม ซึ่งจะช่วยให้มียอดขายได้ตามเป้าที่ตั้งไว้

ด้านการขายแบบยกโครงการให้กับหน่วยงานรัฐนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างทำสัญญาขายให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1,300 หน่วย และอยู่ระหว่างการเจรจากับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่สนใจโครงการใน จ.สมุทรสงครามเนื่องจากมีแผนที่จะขยายวิทยาเขตไปในพื้นที่ดังกล่าว

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ