Loading

กคช.เปิดทำเลใหม่ขายบ้านให้หน่วยงานรั

วันที่ : 13 เมษายน 2554
กคช.เปิดทำเลใหม่ขายบ้านให้หน่วยงานรัฐ

นายสมชัย  เชาว์พฤฒิพงศ์  รองผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยว่า การเคหะแห่งชาติเดินหน้านโยบายเช่าโครงการบ้าน เอื้ออาทรในทำเลที่มีผู้ใช้แรงงานอย่างจริงจัง โดยเฉพาะโครงการในย่านจังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร คณะรัฐมาตรีอนุมัติมาก่อนหน้านี้ ซึ่งการขายให้กับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจก็ยังคงเดินหน้าต่อไป ขณะนี้ได้ทำการหารือ กับองค์การสื่อสารมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และอีกหลายองค์กร  หลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม ที่ผ่านมาอนุมัติให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.)ใช้เงินค่าธรรมเนียมตรวจคนเข้าเมืองจัดหาที่พักอาศัยโครงการบ้านเอื้ออาทรวัดศรีวารีน้อย  ด้วยวิธีการผ่อนชำระเป็นเวลา 24 เดือน เดือนละ 23,444,236 บาท ตั้งแต่ปีงบประมาร 2554 นี้เป็นต้นไป

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ