Loading

ภาษีที่ดินฯส่อแท้งอีก 2 เดือนเข้าครม

วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2554
ภาษีที่ดินฯส่อแท้งอีก 2 เดือนเข้าครม.

นายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง เปิดเผยภายหลังคณะทำงานของกระทรวงการคลังเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างว่า แม้กฤษฎีกาได้ตั้งข้อสังเกต ในกฎหมายฉบับนี้ในหลายประเด็น แต่คาดว่ากฤษฎีกาจะใช้เวลาในการพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวแล้วเสร็จ และจะนำกลับไปเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.)พิจารณาอีกครั้งภายในอีก 2 เดือนนี้ เพื่อจะนำเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาได้ทันสมัยการประชุมนี้

นายกรณ์ มั่นใจว่า ร่าง พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะทำให้มีผู้เสียภาษีเพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีการจัดเก็บภาษีที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อยู่แล้ว ทั้งภาษีการโอนภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่

นายกรณ์ ชี้แจงว่า ประเด็นที่คณะกรรมการกฤษฎีกาตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมคือหน่วยงานจัดเก็บและประเมินภาษี ซึ่งมีข้อตกลงร่วมกันว่า ภาระการประเมินภาษีโดยทั่วไปเป็นหน้าที่ที่กระทรวงการคลังจะส่งข้อมูลให้ท้องถิ่น ขณะที่ท้องถิ่นมีหน้าที่ในการออกใบประเมินและจัดเก็บภาษีตามอัตราที่กำหนด ส่วนกรณีที่มีความหลากหลายของรูปแบบการจัดเก็บภาษีตามลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทั้งเพื่อการพาณิชย์ ที่อยู่อาศัย และการเกษตร จะมีการกำหนดลักษณะการใช้พื้นที่ เพื่อให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถแยกพื้นที่ในการจัดเก็บภาษีได้ตามวัตถุประสงค์

"การจัดเก็บภาษีจะมีการยกเว้นภาษีสำหรับผู้ที่มีที่ดิน 50 ตารางวาแรก และจะมีการประเมินอัตราภาษีในส่วนที่เกินจากนั้น และยกเว้นภาษีกรณีที่ดินไม่เกิน1 ล้านบาท" รมว.คลัง กล่าว

นายกรณ์ ยืนยันว่า แม้อาจจะมีการยุบสภาก่อนที่ร่างกฎหมายจะผ่านการพิจารณาในขั้นตอนของสภาครบถ้วน แต่หากพรรคประชาธิปัตย์ได้กลับเข้ามาเป็นรัฐบาลก็จะหยิบยกมาพิจารณาเป็นวาระแรกๆ โดยเร็ว

นายกรณ์ ยังกล่าวอีกว่า ร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สอดคล้องกับข้อเสนอของคณะกรรมการว่าด้วยแนวทางปฏิรูปการจัดการที่ดินเพื่อการเกษตรที่มี นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ทั้งแนวทางการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร การจำกัดเพดานถือครองที่ดินเพื่อการเกษตรและให้เกิดความโปร่งใส และมีการจัดโซนนิงที่ดินเพื่อทำการเกษตร ขณะที่การจัดตั้งธนาคารที่ดิน และการจัดเก็บภาษีที่ดินเกษตรกรรมในอัตราก้าวหน้า ก็สอดคล้องกับหลักการของกฎหมายที่กำหนดไว้

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์