Loading

กรมที่ดินเข้มจัดระเบียบคอนโดฯ-สกัดพวกลักไก่มั่วบ้านแฝดขายตปท

วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2554
กรมที่ดินเข้มจัดระเบียบคอนโดฯ-สกัดพวกลักไก่มั่วบ้านแฝดขายตปท.

นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ อธิบดีกรมที่ดินเปิดเผยว่า กรมมีแนวคิดที่จะยกร่างแก้ไขกฎหมายอาคารชุด พ.ศ.อาคารชุด พ.ศ.2551 โดยเฉพาะประเด็นการกำหนดรูปแบบของอาคารชุด ที่กฎหมายฉบับเดิมไม่ได้มีการกำหนดไว้ ส่งผลให้ที่ผ่านมามีผู้ประกอบการบางรายลักไก่อาศัยช่องว่างทางกฎหมายนำบ้านแฝดขายเป็นอาคารชุดให้กับชาวต่างชาติ ทั้งเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีกในอนาคต โดยคาดว่ารูปแบบที่จะมีการกำหนดไว้ใน พ.ร.บ.ประกอบด้วยจะต้องมีความสูงจากพื้นดินอย่างน้อย 3 ชั้น ส่วนจำนวนยูนิต นั้น กำลังพิจารณาว่าขั้นต่ำควรมีตั้งแต่ 10 ห้องหรือ 20 ห้องขึ้นไป นอกจากนี้จะต้องมีพื้นที่ใช้สอยอย่างต่ำไม่น้อยกว่า 30 ตารางเมตร หรือน้อยกว่าเล็กน้อย เพราะอาจจะต้องดูกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ประกอบด้วย ขณะเดียวกันจะต้องมีห้องน้ำในตัว โดยคาดว่าร่างดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด เพื่อที่จะให้กฤษฎีกาพิจารณาเพื่อเข้าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

"ที่จำเป็นต้องกำหนด เพราะไม่อยากให้มีปัญหาตามมาอีกเหมือนที่ผ่านมา เพราะในอนาคตคอนโดมิเนียมจะมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งหากไม่กำหนดอะไรไว้เลยในอนาคตก็จะเห็นขนาดเล็กลงเรื่อยๆ และสุดท้ายอาจจะมีห้องน้ำรวมเหมือนอย่างหอพักก็ได้" นายอนุวัฒน์ กล่าวและว่า นอกจากนี้ กรมกำลังแก้ไขกฎหมายนิติบุคคลอาคารชุด และนิติบุคคลบ้านจัดสรรด้วย โดยจะกำหนดให้ผู้ที่เป็นผู้จัดการและกรรมการจะต้องมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับวิชาชีพในเรื่องดังกล่าวด้วย เพราะจากการที่สังคมเมืองนิยมอาศัยในอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร จึงจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาเรื่องการบริหารจัดการดูแลอาคารชุดเพื่อไม่ให้มีปัญหาร้องเรียนกันอีกเหมือนที่ผ่านมา เพราะคนมีแนวโน้มอยู่อาศัยในอาคารชุดและบ้านจัดสรรมากขึ้น โดยพบว่าทั่วประเทศประมาณ1 ล้านคน โดยเป็น กทม.ประมาณ 8 แสนคนจากจำนวนห้องชุด 4.3 แสนยูนิต และต่างจังหวัด 2 แสนยูนิต ขณะที่มีหมู่บ้านจัดสรรอีกหลายร้อยแห่ง

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน