Loading

กคช.เล็ง5ปีผุดบ้าน 50,000 หน่ว

วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2554
กคช.เล็ง5ปีผุดบ้าน 50,000 หน่วย

นายสุชาติ ศิริโยธิพันธุ์ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดว่า กคช. ได้ดำเนินงานพัฒนาและจัดสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนทุกระดับรายได้ โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยมาจะครบ 38 ปี ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554 โดยมีผลงานรวมทั้งสิ้น 732,249 หน่วย (ณ ธ.ค. 2553) ในส่วนของโครงการบ้านเอื้ออาทรที่มีเป้าหมายดำเนินการอทั้งสิ้น 281,556 หน่วย ขณะนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จ 240,186 หน่วย ส่งมอบให้กับผู้ได้สิทธิแล้ว 174,545 หน่วย

ส่วนแผนการดำเนินงานในอนาคต 5 ปี (พ.ศ. 2554-2558) นั้นจะดำเนินการจัดสร้างที่อยู่อาศัยประกอบด้วย โครงการเคหะชุมชนสำหรับผู้มีรายได้น้อยประมาณ 43,000 หน่วย ราคาขายไม่เกิน 500,000 บาท โครงการบ้านรัฐสวัสดิการสำหรับข้าราชการและอาคารเช่าสำหรับประชาชนทั่วไปประมาณ 6,000 หน่วย อัตราค่าเช่าเดือนละประมาณ 1,500-2,000 บาท โครงการสำหรับผู้มีรายได้ปานกลางขึ้นไปประมาณ 8,000 หน่วย ราคาขายเริ่มตั้งแต่ 900,000 บาท รวมทั้งเร่งสร้างโครงการบ้านเอื้ออาทรให้แล้วเสร็จประมาณ 40,000 หน่วย โดยจะแล้วเสร็จทั้งหมดในปี 2556 โครงการเหล่านี้ กคช. มีแผนจะดำเนินการภายใน 5 ปี ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดเตรียมโครง การเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

"สำหรับแผน 5 ปีต้องใช้วงเงินพัฒนาจำนวน 65,000 ล้านบาท เพื่อพัฒนาโครงการประมาณ 43,000 หน่วย โดยเป็นเงินกู้ทั้งหมด 80% ใช้เงิน กคช. 5% และรัฐอุดหนุน 15% ส่วนภาครัฐจะอุดหนุนให้กับประชาชน 120,000 บาท/หน่วย (สำ- หรับบ้านผู้มีรายได้น้อย ซึ่งเป็นการอุดหนุนค่าสาธารณูปโภค) ล่าสุดได้ขอสินเชื่อจากธนาคารออมสินจำนวน 750 ล้านบาท เพื่อพัฒนาโครงการใหม่และบ้านเอื้ออาทร ส่วนวง เงินที่เหลือจะเปิดให้สถาบันการเงินเสนออัตรา ดอกเบี้ยเงินกู้ในการพัฒนาแต่ละโครงการ ซึ่ง กคช. จะพิจารณาเป็นรายโครงการไป"

นายสุชาติกล่าวต่อว่า แผนการขายโครงการที่อยู่อาศัยในไตรมาส 2 ประกอบด้วย 1.เปิดขายโครงการบ้านเอื้ออาทรในงาน "คิดถึงบ้าน-คิดถึงการเคหะฯ ครั้งที่ 2" จัดขึ้นในวันที่ 25 กุมภาพันธ์-6 มีนาคม 2554 ณ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ และศูนย์ขาย 5 แห่งประกอบด้วย ศูนย์ขายพุทธมณฑลสาย 4 (นครชุ่มชื่น) ศูนย์ขายรังสิต  (เสมาฟ้าคราม) ศูนย์ขายนนทบุรี ศูนย์ขายบางบัวทอง และศูนย์ขายบางขุนเทียน 2.เปิดจองที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้ปานกลางขึ้นไปจำนวน 15 โครงการ เป็นโครงการใหม่ถึง 11 โครงการ ในงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 24 ในวันที่ 10-13 มีนาคม 2554 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 3.เปิดจองที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้ปานกลางขึ้นไปจำนวน 15 โครงการ ณ เดอะมอลล์ บางกะปิ ในวันที่ 10-16 มีนาคม 2554 ซึ่งจะมีโครงการบ้านหรูกว่า 300 หลังเปิดจองในงานดังกล่าว

อย่างไรก็ดี ในปี 2553 กคช. ได้ปรับกลยุทธ์การดำเนินงานจนเกิดผลสำเร็จ สามารถแก้ไขปัญหาบ้านเอื้ออาทรและทำให้ผลการดำเนินงานมีกำไรมาตั้งแต่ปี 2552 โดยในปี 2553 กคช. มีกำไร 1,600 ล้านบาท และในปี 2554 คาดว่าจะได้กำไร 700-800 ล้านบาท ทั้งนี้ สาเหตุที่กำไรปีนี้ลดลงเนื่องจากการชดเชยดอกเบี้ยรัฐลดลง

ที่มา : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้