Loading

กทม.อนุมัติวงเงินกู้บ้านยิ้ม 2 เพิ่มอีก 1 พันล

วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2554
กทม.อนุมัติวงเงินกู้บ้านยิ้ม 2 เพิ่มอีก 1 พันล.

ดร. ธีรชน มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามที่กรุงเทพมหานครได้เปิดให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานการพาณิชย์ของ กทม. ยื่นใช้สิทธิ์สินเชื่อโครงการบ้านยิ้ม 2 ปรากฎว่าวันแรกมีผู้สนใจยื่นใช้สิทธิ์กว่า 3,000 คน ซึ่งเกินกว่าจำนวนที่ตั้งไว้ประมาณ 700 คน ในวงเงิน 1,090 ล้านบาท จึงได้มีการอนุมัติวงเงินเพิ่มอีก 1,000 ล้านบาท และอาจขยายวงเงินเพิ่มอีก โดยรวมกับวงเงินที่ตั้งไว้แล้วไม่เกิน 3,000 ล้านบาท เพื่อให้เพียงพอกับจำนวนผู้ยื่นใช้สิทธิ์ในวันนี้ทุกคน

โครงการบ้านยิ้ม 2 ประกอบด้วยสินเชื่อเพื่อซื้อบ้าน สินเชื่อเพื่อปลูกบ้านหรือซ่อมแซมบ้าน และสินเชื่อเพื่อทำสัญญาเงินกู้ใหม่หรือไฟแนนซ์ วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 1.5 ล้านบาท อัตรดอกเบี้ยต่ำเพียงร้อยละ 2.5 ต่อปี ผ่อนชำระนานถึง 30 ปี โดยยื่นกู้เงินผ่าน 4 สภาบันการเงิน ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และธนาคารออมสิน หากมีผู้สนใจยื่นขอสินเชื่อครบวงเงินที่ตั้งไว้ กทม.ขอสงวนสิทธิ์การปิดรับเอกสารก่อนกำหนด

สำหรับผู้สนใจขอรับแบบฟอร์มจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือทางเว็บไซต์ www.bangkok.go.th/housing พร้อมทั้งนำใบขอสิทธิ์ใช้สินเชื่อที่อยู่อาศัยโครงการบ้านยิ้ม 2 ที่ผู้บังคับบัญชารับรองแล้ว สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการหรือลูกจ้าง กทม.ยื่นขอใช้สิทธิ์ได้ที่สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย กทม. เลขที่ 208 ชั้น 8 สำนักงานเขตลาดพร้าว ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ในวันและเวลาราชการ ซึ่งผู้ที่ได้สิทธิ์โครงการบ้านยิ้ม 1 และ 2 แล้ว จะไม่ได้รับสิทธิ์สำหรับวงเงินกู้ในรอบนี้

"กทม.ทำโครงการนี้มาประมาณ 2 ปีแล้ว ถือเป็นสวัสดิการที่ดี มีประโยชน์ และมีความสำคัญต่อบุคลากรในสังกัดเป็นอย่างมาก เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานการพาณิชย์ของ กทม. มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองเป็นการใช้ประโยชน์จากเงินฝากให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรในสังกัดด้วย"ดร.ธีระชนกล่าว

ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ