Loading

รื้อภาษีอสังหาฯเก็บ ที่ดิน-ถือครอ

วันที่ : 26 มกราคม 2554
รื้อภาษีอสังหาฯเก็บ ที่ดิน-ถือครอง

นายสาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมสรรพากรมีแนวความคิดที่จะสังคายนากฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่หลายฉบับ ประกอบด้วยภาษีการโอน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่เป็นต้น ให้เหลือเพียงกฎหมายภาษีใหญ่ๆ เพียงแค่ 2 ฉบับเท่านั้น คือกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ขณะนี้รัฐบาลอยู่ในระหว่างการผลักดันเข้าสภา ให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว และอีกกฎหมายภาษีหนึ่งที่ควรจะมีควบคู่กัน คือ กฎหมายภาษีที่เก็บจากการเปลี่ยนแปลงการถือครองอสังหาริมทรัพย์

"ผมมั่นใจว่าหากประเทศเรามีกฎหมายภาษีเพียงแค่ 2 ตัวใหญ่ๆหลักๆ นั่นคือกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และอีกกฎหมายภาษีหนึ่งก็คือภาษีที่เกี่ยวข้องกับการโอนอสังหาริมทรัพย์นั้น จะช่วยทำให้เราไม่ต้องมีกฎหมายภาษีมรดกเลยเพราะครอบคลุมทั้งในเรื่องการซื้อขายและการเปลี่ยนมือของผู้ที่ถือครองทรัพย์สิน" อธิบดีกรมสรรพากร กล่าว

นายสาธิต กล่าวว่า ขณะนี้ได้มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมา 3 ฝ่ายแบ่งเป็น 1.เพื่อดูแลและอุดช่องโหว่ทางข้อกฎหมาย 2.เพื่อดูแลและปรับกฎหมายให้มีความทันสมัยและ 3.เพื่อปรับโครงสร้างภาษีให้สอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาลภายหลังจากที่ได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากนักวิชาการ ภาคเอกชนเพื่อเป็นการขยายฐานภาษีอย่างมั่นคง โดยคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในปี 2555

 "ภาคอสังหาริมทรัพย์มีภาษียิบย่อยเยอะมาก จึงอยากจะเสนอให้มีการควบรวมภาษียิบย่อยต่างๆ เข้าไว้ในประเภทเดียวกัน ส่วนภาษีมรดกในความเป็นจริงก็ไม่ควรจะมีเพราะมีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งก็ถือว่าเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับมรดกอยู่แล้ว แต่การควบรวมภาษีชนิดต่างๆ จะต้องดูให้เหมาะสมกันและจะไม่มีผลต่อรายได้รัฐแน่นอน"นายสาธิต กล่าว

 นายสาธิต กล่าวว่า กฎหมายภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้นล้วนแต่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆ หลายหน่วยงาน เช่น กระทรวงการคลัง และกระทรวงมหาดไทย ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการโอนและจำนองดังนั้นหากจะสังคายนากฎหมาย ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องหารือร่วมกันว่าสมควรที่จะนำมารวมเข้าด้วยกันเป็นกฎหมายภาษีกลาง

นายสาธิต กล่าวว่า สำหรับการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบุคคลธรรมดาที่ต้องยื่นแบบในเดือน ม.ค.-มี.ค.ปีนี้ กรมสรรพากรยังตั้งเป้ายอดผู้ยื่นชำระภาษีทางอินเทอร์เน็ตเพิ่ม 15% จากต้นปีที่มีผู้ยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทั้งสิ้น 9 ล้านราย โดยเป็นการยื่นผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 7 ล้านบาทซึ่งเป้าหมายดังกล่าวจะขยายไปในการยื่นชำระภาษีอื่นๆ ด้วย พร้อมทั้งจะมีการดึงข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายเข้าสู่ระบบไอที เพื่อทำให้ระบบเรียลไทม์ ซึ่งจะทำให้การเสียภาษีมีความรวดเร็วและทันสมัยมากขึ้น

ทั้งนี้ หากผู้เสียภาษียื่นแบบเสียภาษีเร็วภายในเดือน ม.ค.-ก.พ.นี้ ก็มีสิทธิที่จะได้รับการคืนภาษีรวดเร็วคือ ไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ยื่นแบบเสียภาษี

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์