Loading

ชี้แนวโน้มร้องเรียนอสังหาฯลดล

วันที่ : 23 มกราคม 2554
ชี้แนวโน้มร้องเรียนอสังหาฯลดลง

นายนพปฎล เมฆเมฆา  รองเลขาธิการ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.)  เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า  ในรอบปีที่ผ่านมาทางสคบ.ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคเกี่ยวกับสัญญาอสังหาริมทรัพย์  มีจำนวน 2,829 ราย ซึ่งลดลงจากปี 2552 ที่มีอยู่ประมาณ 3,000 รายโดยประเด็นที่มีการร้องเรียนในกรณีของสิ่งปลูกสร้างพร้อมที่ดิน ซึ่งเป็นกลุ่มบ้านในแนวราบนั้นมีจำนวน 605 ราย ซึ่งเรื่องที่มีการร้องเรียนมากสุดจะเป็นเรื่องการชำรุดหลังปลูกสร้าง จำนวน 116 รายรองลงมาเป็นเรื่องของการไม่ได้จัดทำสาธารณูปโภค 58 ราย และการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จอีก 49 ราย

ส่วนกรณีอาคารชุด อาคารพาณิชย์  มีจำนวนเรื่องร้องเรียน  549 รายปัญหาที่ร้องเรียนมากที่สุดเป็นเรื่องของการก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามสัญญา 70 ราย ไม่ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ จำนวน 68 ราย และก่อสร้างไม่ตรงตามที่ระบุในสัญญาอีก 47 ราย

นายนพปฎล กล่าวว่า  ผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่มาร้องเรียนเป็นปัญหาไม่ได้รุนแรงและไม่ได้เป็นเรื่องของโครงสร้างบ้านที่เสียหายมาก แต่เรื่องของบ้านทรุดก็มีบ้างที่เข้ามาร้องเรียนซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาเล็กน้อย เช่น  บ้านร้าวอุปกรณ์ได้รับความเสียหายเป็นต้นแต่เจ้าของโครงการไม่ได้เข้ามาดำเนินการแก้ไข

"เรื่องที่ผู้บริโภคมาร้องเรียนกับทางสคบ. ที่เกี่ยวกับธุรกิจอสังหาฯ  ในช่วง 4-5 ปีมานี้ จะมีปริมาณ 2,800-3,000 รายซึ่งปรับขึ้นลงอยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวถือว่าเป็นอัตราร้องเรียนปกติ แต่ก็เริ่มมีแนวโน้มลดจำนวนลง เพราะผู้บริโภคก็มีทางเลือกมากขึ้นในการที่จะไปร้องเรียนผ่านหน่วยงานอื่นนอกเหนือจากสคบ.หน่วยงานเดียว และบางครั้งก็มีการไกล่เกลี่ยกันระหว่างสองฝ่ายขณะที่ดีเวลอปเปอร์เองก็มีความระมัดระวังในการพัฒนาโครงการ "นายนพปฎล  กล่าวและว่า

ทางสคบ. ก็มีการสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีมาตรฐาน ในการพัฒนาโครงการด้วยการจัดทำการมอบรางวัลมาตรฐานโครงการ "บ้านติดดาวสคบ."ให้กับผู้ประกอบการที่ผ่านคุณสมบัติด้วย  ส่วนการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ผู้บริโภคมาร้องเรียนนั้น มีในขั้นตอนของการเจรจาไกล่เกลี่ย ที่ได้ข้อยุติ  จำนวน 973 รายช่วยประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินตามอำนาจหน้าที่ และแจ้งให้ผู้ร้องทราบจำนวน 554 ราย และเสนอให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพิจารณาดำเนินคดีแทนผู้บริโภคจำนวน 116 ราย

"การรับเรื่องราวร้องเรียนของสคบ.เกี่ยวกับธุรกิจอสังหาฯ นั้นถือว่าได้ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วนเพียงพอที่จะวิเคราะห์ปัญหาได้ ดังนั้นทางสคบ.จึงมีแผนที่ปรับปรุงระบบการจัดเก็บข้อมูลใหม่ให้ได้รายละเอียดของข้อมูลมากขึ้น ทั้งในส่วนของผู้แจ้งและผู้ประกอบการที่เป็นคู่กรณีด้วยซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยอาจจะต้องมีการจัดหาหน่วยงานภายนอกเข้ามาเป็นตัวกลางดำเนินการแทนด้วยก็ได้"

ด้าน พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ  หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการและบริหารคดีพิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าผู้บริโภคที่มาร้องเรียนกับดีเอสไอ เพื่อให้ดำเนินคดีพิเศษเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้นมีจำนวนไม่มากปีละไม่เกิน 10 รายซึ่งจำนวนที่มีไม่มากนักเนื่องมาจากผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังเลือกที่จะร้องเรียนผ่านทางสคบ. เพื่อให้ดำเนินคดีแพ่งมากกว่า ขณะที่บางกรณีเรื่องที่มาร้องเรียนก็ไม่เข้าข่ายคดีพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522

"เรื่องที่มาร้องเรียนให้ดีเอสไอดำเนินคดีพิเศษถือว่ามีจำนวนไม่มาก ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวดีขึ้น ไม่เหมือนกับช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ ปี 2540 ที่มีปัญหาจำนวนมากแต่ผลกระทบจากวิกฤติดังกล่าวก็ยังพอมีมาต่อเนื่องถึงปัจจุบันบ้าง บางส่วนผู้บริโภคก็ไม่รู้ว่าสามารถมาร้องกับดีเอสไอได้จึงไปร้องเรียนผ่านสคบ.มากกว่า แต่แม้บางกรณีจะไม่ได้เข้าข่ายคดีพิเศษทางดีเอสไอก็มีการประสานงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และช่วยเหลือดำเนินการติดต่อให้ผู้เสียหายก็มีหลายกรณีด้วย"

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ