Loading

เปิดตปท.ถือครองที่ดินเกิน 30 ป

วันที่ : 21 ธันวาคม 2553
เปิดตปท.ถือครองที่ดินเกิน 30 ปี

วันที่ 20 ธันวาคม นายกงกฤช หิรัญกิจ  ประธานนโยบาย สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) และคณะที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะที่ปรึกษาฯครั้งล่าสุดได้เสนอให้วางเป้าหมายประเทศไทยเป็นมากกว่าศูนย์กลางการท่องเที่ยว โดยรัฐบาลต้องผลักดันเป็นศูนย์กลางบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว หรือฮอสพิทอลลิตี้ (Hospitality) คือท่องเที่ยว สุขภาพ ที่พักร้านอาหาร และอื่นๆ จัดทำเป็นแผนระยะ 10 ปีบรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 เพื่อให้มีเจ้าภาพที่ชัดเจน และควรเพิ่มบทบาทคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติให้ครอบคลุมเรื่องของการลงทุน นอกจากจะพิจารณานโยบายส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างเดียว

นายกงกฤช กล่าวว่า สิ่งที่รัฐบาลต้องปรับเปลี่ยนคือการแก้กฎหมายให้เปิดกว้างต่อนักลงทุน เช่น กฎหมายว่าด้วยการเช่า หรือถือครองที่ดินที่ควรขยายเวลาให้เหมาะสมเพื่อดึงดูดนักลงทุน เป็นต้น "ในการประชุม นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี มองว่าถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยควรมีเมกะโปรเจ็คต์ขนาดใหญ่ โดยเปิดกว้างให้เอกชนที่มีศักยภาพหรือนักลงทุนต่างชาติที่สนใจเข้ามาลงทุน" นายกงกฤช กล่าวและว่า ขณะนี้ดัชนีความเชื่อมั่นภาคเอกชนต่อการท่องเที่ยวสูงเกินระดับ 100 ดังนั้น รัฐควรเร่งใช้โอกาสนี้ต่อยอด ดึงเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติให้มากที่สุด ควรมีนิคมอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยว เหมือนเกาหลีใต้ที่ใช้อุตสาหกรรมรถยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ผลักดันเศรษฐกิจ

วันเดียวกัน มีการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ (ครม.เศรษฐกิจ) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า นายกฯได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการปรับปรุงอายุสัญญาการเช่าอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงที่ดินของนักลงทุนชาวต่างชาติ เพราะเห็นว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในปัจจุบัน 30 ปี อาจจะน้อยเกินไป ขณะที่ต่างประเทศกำหนดระยะเวลาเช่านาน 50-60 ปี เพื่อจูงใจนักลงทุนชาวต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น "การพิจารณาเรื่องนี้เป็นผลจากรายงานการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก (Doing Business 2011) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.) เสนอ พบว่าประเทศไทยมีอันดับลดลงมาอยู่ที่ 16 ในปี 2554 จากอันดับ 12 ในปี2553

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน