Loading

กคช.เร่งปรับตัว-หวังขึ้นผู้นำตลา

วันที่ : 18 ธันวาคม 2553
กคช.เร่งปรับตัว-หวังขึ้นผู้นำตลาด

          นายสมชัย เชาว์พฤฒิพงศ์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยถึงนโยบายด้านการตลาดในปีงบประมาณ 54 ว่า กคช. ได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการตลาดขององค์กร รวมทั้งกำหนดบทบาทใหม่ให้เหมาะสมกับความสามารถและภารกิจหลัก เพื่อให้เกิดความชัดเจน ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการดำเนินธุรกิจให้เหมาะสมกับบทบาทการพัฒนาทรัพย์สินให้เกิดรายได้สูงสุดรวมถึงการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานฝ่ายการตลาดให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการรณรงค์ส่งเสริมการขายเต็มรูปแบบ เร่งรัดการขายโครงการที่เหลืออยู่ และโครงการที่กำลังก่อสร้าง กำลังออกสู่ตลาด พร้อมกับก้าวสู่ความเป็นผู้นำสามารถแข่งขันกับเอกชนได้

 

          ทั้งนี้ เพื่อให้ก้าวไปสู่จุดหมายแห่งความเป็นผู้นำตลาด สิ่งแรกที่จะต้องทำคือ พัฒนาบุคลากรฝ่ายการตลาด ให้เข้าใจถึงการบริการที่ดี เริ่มตั้งแต่ ฝ่ายรับโทรศัพท์ (คอลเซ็นเตอร์) ไปจนถึงพนักงานขาย ซึ่งทุกคนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการของกคช. เป็นอย่างดี ตอบคำถามกับลูกค้าที่เข้ามาได้ตรงประเด็นครบถ้วน

 

          "หลังจากมีการอบรมฝ่ายคอลเซ็นเตอร์ ไปบ้างแล้ว ปรากฏว่า เริ่มเห็นผล มีสายโทรศัพท์เข้ามาสอบถามโครงการของกคช. เพิ่มจากวันละ 100 สาย เป็น 600 สาย เลยทีเดียว ขณะที่พนักงานขายทุกคนสามารถให้รายละเอียดลูกค้าได้ครบถ้วน โครงการทำได้ถึงไหนแล้ว จะสร้างเสร็จเมื่อไหร่เพราะฉะนั้น สิ่งที่ทำได้ คือ พนักงานจะต้องออกไปดูไซต์งาน ไม่ใช่นั่งอยู่แต่ในสำนักงานเท่านั้น"นายสมชัย กล่าว

 

          อย่างไรก็ตาม ในปีงบประมาณ 53 มีประชาชนให้ความสนใจที่อยู่อาศัยของกคช. ทั้งสิ้น 67,262 ราย ผ่านการอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงิน 52,007 ราย คิดเป็นมูลค่า 20,284 ล้านบาท

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

 

 

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ