Loading

รายงานความปลอดภัย ก่อน 29 ธ.ค

วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2553
รายงานความปลอดภัย ก่อน 29 ธ.ค.

นายอุดม พัวสกุล อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเผยว่า มีประชาชนและผู้ประกอบการจำนวนมาก ได้สอบถามมาที่กรมฯ เรื่องการรายงานผลการตรวจสอบอาคารสูงในกรุงเทพฯ จำนวน 5,000 อาคาร ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548 ที่ให้ส่งรายงานการตรวจสอบด้านความปลอดภัยครั้งใหญ่ของอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่ทั้ง 7 ประเภทภายในวันที่ 29 ธ.ค. 2550 ซึ่งทราบว่าในส่วนนี้กทม.ดำเนินการอยู่ ซึ่งเป็นหน้าที่ของกทม.ที่จะดำเนินการ ทราบเบื้องต้นว่าสำนักการโยธา กทม. ได้ส่งเรื่องให้สำนักงานเขตต่าง ๆ ทั้ง 50 เขต ดำเนินคดีตามกฎหมายกับอาคารที่ฝ่าฝืนซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมทั้งต้องปรับรายวันวันละ ไม่เกิน 10,000 บาท จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้องด้วย

นายอุดม กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตามในเรื่องนี้ กฎหมายบังคับอาคาร 9 ประเภท 9,624 แห่ง ต้องตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารและจัดส่งรายงานการตรวจสอบอาคารให้หน่วยงานท้องถิ่น ได้แก่ 1. อาคารสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป 2. อาคารขนาดใหญ่พิเศษพื้นที่ตั้งแต่ 10,000 ตร.ม.ขึ้นไป 3. อาคารอยู่อาศัยรวมหรืออาคารชุด แยกเป็นพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตร.ม. แต่ไม่ถึง 5,000 ตร.ม.ซึ่งเป็นอพาร์ตเมนต์ 5-8 ชั้นและพื้นที่ตั้งแต่ 5,000 ตร.ม. แต่ไม่ถึง 10,000 ตร.ม.พื้นที่ 6-8 ชั้น 4. โรงงานสูงเกิน 1 ชั้น พื้นที่ตั้งแต่ 5,000 ตร.ม. 5. สถานบริการ 200 ตร.ม. ขึ้นไป 6. ป้ายบนดินสูงตั้งแต่ 15 ม. หรือพื้นที่ 50 ตร.ม. ขึ้นไป บนอาคารพื้นที่ 25 ตร.ม. ขึ้นไป 7. โรงแรม มีห้องพัก 80 ห้องขึ้นไป8. อาคารชุมนุมคน พื้นที่ 10,000 ตร.ม. ขึ้นไป หรือชุมนุมคนตั้งแต่ 500 คนขึ้นไปและ 9. โรงหนังโรงมหรสพ โดยผ่อนผันให้อาคารประเภทที่ 3 รวม 4,244 แห่งที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตร.ม. แต่ไม่ถึง 5,000 ตร.ม. ไป 7 ปีจะครบปี 2555 ส่วนพื้นที่ตั้งแต่ 5,000 ตร.ม. แต่ไม่ถึง 10,000 ตร.ม.ส่วนใหญ่เป็นหอพัก 6-8 ชั้นที่มี1,000 กว่าแห่งจะได้รับผ่อนผัน 5 ปีจะครบการผ่อนผันในวันที่ 29 ธ.ค. ปี 2553 นี้ ต้องรายงานด้วย

จากเดิมทั้ง 7 แห่งที่ครบไปแล้ว ดังนั้นกรมฯจะมีหนังสือถึงกทม.ให้ดำเนินการในเรื่องอาคารหอพักดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและลดข้อกังวลที่เกิดขึ้นจากการสอบถามมาที่กรมฯ เพื่อให้เร่งรัดผู้ประกอบการในการดำเนินการตามกฎหมาย

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์