Loading

ค้านรถไฟรอบจุฬา

วันที่ : 1 ตุลาคม 2553
ค้านรถไฟรอบจุฬาฯ

นางอรพินท์ พานทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า ไม่เห็นด้วยกับโครงการก่อสร้างระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว(โมโนเรล) ของกรุงเทพมหานคร (กทม.)เส้นทางสายสามย่าน-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-สยาม ระยะทาง 1.5 กม.งบประมาณกว่า 1,000 ล้านบาท เนื่องจากเกรงจะถูกข้อครหาเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับจุฬาฯ เพียงฝ่ายเดียว แต่ประชาชนทั่วไปไม่ได้ใช้งาน

นางอรพินท์ กล่าวว่า ควรสอบถามประชาคมจุฬาฯ และชาวบ้านในพื้นที่ด้วย เพราะมีทั้งฝ่ายได้ประโยชน์และเสียประโยชน์ แม้เชื่อว่าหากโครงการโมโนเรลสร้างสำเร็จ ที่ดินของจุฬาฯ จะต้องมีราคาขึ้นสูงมาก

นางอรพินท์ กล่าวว่า หาก กทม.ปรับเปลี่ยนแผนการก่อสร้างใหม่ โดยเริ่มต้นสร้างเฟสที่ 3 ก่อน คือเส้นทางถนน   อังรีดูนังต์ ระยะทาง 2.6 กม. ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนทั่วไปที่ต้องการไปโรงพยาบาลได้รับประโยชน์โดยตรง หลังจากนั้นเมื่อได้รับการยอมรับแล้วจึงค่อยกลับมาสร้างเฟสที่ 1 คือ สายสามย่าน-จุฬาฯ-สยาม

ด้านนายสมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง กล่าวว่าโครงการโมโนเรลเป็นการใช้งบประมาณลงทุนของ กทม.ทั้งหมด และคาดว่าจะสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาทต่อปีแต่เส้นทางที่จะก่อสร้างกลับอยู่ในพื้นที่ของจุฬาฯ เท่านั้น ""ถ้าจุฬาฯ ต้องการทำเพื่อมวลชนจริงจะเป็นเรื่องที่น่ายินดีกว่าหรือไม่ หากให้จุฬาฯ เป็นผู้ลงทุนเองทั้งหมด"" นายสมพงษ์ กล่าว

ด้านนายธีระชน มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่าฯ กทม. ยืนยันว่าโครงการนี้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ประชาชนทั่วไปสามารถใช้บริการได้และจะช่วยลดปัญหาการจราจรแออัดได้ จึงจะเดินหน้าเฟส 1 ต่อไป

นอกจากนี้ นายธีระชน ได้ลงพื้นที่ตรวจป้ายผิดกฎหมายในที่สาธารณะบริเวณถนนประดิษฐ์มนูธรรม และถนนโยธินพัฒนา พื้นที่เขตบางกะปิ ร่วมกับผู้บริหารสำนักเทศกิจ และติดสติกเกอร์ป้ายบนที่ดินของเอกชนที่ไม่ได้เสียภาษี

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์