Loading

บอร์ดจัดสรรที่ดินกทม.เล็งออกกฎ1โครงการ1นิติบุคค

วันที่ : 3 พฤษภาคม 2553
บอร์ดจัดสรรที่ดินกทม.เล็งออกกฎ1โครงการ1นิติบุคคล

นายนิวัติ ลมุนพันธ์ คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากกฎหมายจัดสรรที่ดินฉบับใหม่กำหนดให้ผู้ประกอบการไม่สามารถแบ่งการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยออกเป็นเฟส หรือที่เรียกว่าแปลงในอนาคตได้ นอกจากได้ระบุไว้ในแปลงพิเศษซึ่งก็ได้เพียงแปลงเดียว ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานพิจารณาอนุญาตจัดสรรที่ดินให้สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าว ทางคณะกรรมการจัดสรรที่ดินฯ จึงเตรียมพิจารณาออกข้อกำหนดการขออนุญาตจัดสรรให้ 1 โครงการจัดสรร สามารถจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเพียง 1 นิติฯ บุคคลหมู่บ้านจัดสรรเท่านั้น

 

สำหรับข้อกำหนดดังกล่าวคาดว่าจะบังคับใช้ในเร็วๆ นี้ โดยจะกำหนดให้ผู้ประกอบการพัฒนาจนครบทุกเฟสแล้วจึงจะสามารถจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรได้ ส่วนภาระความรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนกลางผู้ประกอบการจะต้องรับผิดชอบไปจนกว่าจะมี

 

การพัฒนาโครงการแล้วเสร็จจนครบทุกเฟสและโอนให้แก่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรจึงจะหมดหน้าที่ในการดูแลสาธารณูปโภคส่วนกลาง

 

ทั้งนี้ การออกข้อกำหนดดังกล่าวนอกจากเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายจัดสรรที่ดินฉบับใหม่แล้ว ยังต้องการแก้ปัญหาที่เกิดจากการแบ่งเฟสพัฒนาภายใน 1 โครงการ และมีการจัดตั้งนิติบุคคลฯ หลายนิติ ซึ่งที่ผ่านมาพบปัญหาร้องเรียนจำนวนมาก เช่น การใช้ทางร่วมเมื่อเฟสด้านหน้ามีการจัดตั้งนิติบุคคลฯ หลายโครงการไม่ยอมให้เฟสด้านหลังผ่านเข้าออกหรือบางรายเก็บค่าผ่านทาง ทำให้เป็นภาระแก่ผู้อยู่อาศัยในเฟสหลังๆ บางโครงการไม่สามารถขายแปลงพัฒนาในเฟสหลังๆ ได้เพราะมีปัญหาร้องเรียนทำให้เสียชื่อเสียง จนลูกค้าไม่กล้าซื้ออยู่อาศัย

 

ด้านนายอิสระ บุญยัง ประธานกรรมการบริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และนายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร กล่าวว่า หากคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน กทม.ออกข้อกำหนดดังกล่าวมาจริง ก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องที่เกินความคาดหมาย เพราะกฎหมายจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2551 ฉบับใหม่ที่กำลังจะประกาศใช้ กำหนดให้การพัฒนาโครงการไม่สามารถแบ่งเป็นแปลงในอนาคตได้ ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตามอยู่แล้ว และหากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจะออกเป็นข้อกำหนดใหม่และมีการบังคับใช้ก่อนกฎหมายจัดสรรก็เชื่อว่าจะไม่สร้างผลกระทบให้แก่ทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภค

 

นอกจากจะไม่กระทบต่อผู้ประกอบการแล้ว ยังถือเป็นผลดีต่อผู้อยู่อาศัยในโครงการดังกล่าว และนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ทำให้ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแพงขึ้น โดยเฉพาะนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เพราะการแบ่งเฟสเล็กในโครงการจัดสรร จะทำให้ค่าใช้จ่ายถูกหารน้อยผู้อยู่อาศัยจ่ายแพงขึ้น แต่หากมีคนมาหารเพิ่มทั้งโครงการจะทำให้เสียค่าใช้จ่าย น้อยลงเมื่อส่วนกลางถูกโอนมาให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน