Loading

กทม.-โยธา แจก100แบบบ้านยิ้

วันที่ : 22 เมษายน 2553
กทม.-โยธา แจก100แบบบ้านยิ้ม

นายถนอม อ่อนเกตุพล โฆษกกรุงเทพมหานคร(กทม.) เปิดเผยว่าที่ประชุมผู้บริหารกทม.ได้มีมติแจกแบบบ้านกว่า 100 แบบ โดยประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนแบบบ้านตามโครงการแบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน แล้วคัดเลือกและปรับปรุงแบบบ้านที่ตอบสนองความต้องการประชาชนเพื่อให้บริการฟรี และอำนวยความสะดวกในการยื่นขออนุญาตโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มีที่ดินและต้องการปลูกบ้าน ซึ่งจะเป็นการประหยัด ลดระยะเวลา  โดยมีแบบบ้านที่หลากหลายทันสมัยและส่งเสริมให้กทม. มีสภาพแวดล้อมที่เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม

 

 สำหรับโครงการแบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชนจะเปิดให้ประชาชนที่สนใจรับแบบบ้านพร้อมดำเนินการขออนุญาตได้ตั้งแต่    15 พฤษภาคม 2553 เป็นต้นไป โดยมีแบบบ้านของสำนักการโยธา กทม. 30 แบบ แบบบ้านของกรมโยธาธิการและผังเมือง 30 แบบ และแบบบ้านของเอกชนที่เข้าร่วมโครงการอีก 40 แบบ ทั้งนี้ประชาชน 1,000 คนแรกรับแบบบ้านได้ 1 แบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ส่วนประชาชนในลำดับถัดไปจะเสียค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าถ่ายเอกสารแบบบ้านเท่านั้น

 

 โดยจุดเด่นของรูปแบบบ้านยิ้มที่ กทม.แจกให้กับประชาชนในครั้งนี้คือแบบบ้านที่มีรูปแบบคล้ายภาคเอกชน สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ยังง่ายต่อการนำแบบที่ได้ไปยื่นขออนุมัติได้ทันทีโดยไม่มีปัญหาการถูกส่งกลับให้ประชาชนไปแก้ไขแบบใหม่อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้อย่างมาก

 

 ผู้สนใจสามารถรับแบบบ้านได้ที่สำนักการโยธา กทม. สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย กรมโยธาธิการและผังเมือง และสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ทั้งสามารถติดตามรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบบ้านต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์หน่วยงานดังกล่าว ทั้งนี้ในปีต่อไปจะมีการเพิ่มแบบบ้านใหม่ๆ ให้เป็นทางเลือกแก่ประชาชนอีกปีละประมาณ 100 แบบ  ซึ่งประชาชนที่ใช้บริการแบบบ้านยิ้มของกทม. จะประหยัด ค่าออกแบบบ้านได้ประมาณ 2 หมื่น - 1 แสนบาท

 

 นายถนอม กล่าวอีกว่า นอกจากนี้กทม.ยังได้กำหนดระยะเวลาในการออกใบอนุญาตให้มีการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารใหม่ที่ไม่ได้ใช้บริการของแบบบ้านยิ้มให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เป็นการอำนวยความสะดวกและรวดเร็วในการบริการประชาชน  โดยส่วนใหญ่จะขออนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงบ้านพักอาศัย ซึ่งเดิมตามมาตรา 25 พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กำหนดเวลาอนุญาตไม่เกิน 45 วัน ขยายได้ 2 คราว คราวละไม่เกิน 45 วัน รวมแล้วไม่เกิน 135 วัน ซึ่งอาจทำให้ประชาชนสับสนว่าจะออกใบอนุญาตได้เมื่อใด เพราะประชาชนหรือผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งสถาบันการเงินผู้อนุมัติสินเชื่อไม่ได้รับความสะดวกและรวดเร็ว

 

ดังนั้นกทม.จึงกำหนดกรอบระยะเวลาในการพิจารณาและออกใบอนุญาตใหม่ โดยอาคารบ้านเดี่ยวพักอาศัยสูงไม่เกิน 3 ชั้น พื้นที่ไม่เกิน 300 ตารางเมตร ให้ออกใบอนุญาตไม่เกิน 45 วัน หากมีการสั่งแก้ไขแบบแปลนให้ดำเนินการครั้งเดียวไม่เกิน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับแปลนที่แก้ไขแล้วจากผู้ยื่นขออนุญาต  ทั้งนี้จะดำเนินการนำร่องใน 6 เขต คือ หนองจอก ลาดกระบัง คลองสามวา บางขุนเทียน ตลิ่งชัน และหนองแขม ระยะเวลาดำเนินการ 1 พ.ค.-31 ก.ค.53 จากนั้นจะประเมินผลโครงการเพื่อขยายผลต่อไป

 

 สำหรับสถิติการขออนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารของกทม. ปี 2549 จำนวน 25,096 ราย ปี 2550 จำนวน 22,936 ราย และปี 2551 จำนวน 20,023 ราย  และในปี 2552 ถึง ปัจจุบันเฉลี่ยกว่า 20,000 ราย

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

 

 

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ