Loading

เร่งโอนบ้านเอื้อฯ 7,000 หน่ว

วันที่ : 7 มีนาคม 2553
เร่งโอนบ้านเอื้อฯ 7,000 หน่วย

นายศิริโรจน์ ชาวปากน้ำ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ(กคช.) เปิดเผย""ฐานเศรษฐกิจ"" ว่า ตามที่มาตรการลดหย่อนภาษีกระตุ้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะหมดอายุลงวันที่ 28 มีนาคม 2553 และมีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติถึงวันที่ 26 มีนาคม 2553 ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการโอนจาก 2% เหลือ 0.01% ค่าจดจำนองจาก 1% เหลือ 0.01% และภาษีธุรกิจเฉพาะจาก 3.3% เหลือ 0.11% และหลังจากนั้นกรมที่ดินจะจัดเก็บในอัตราปกติ และโครงการบ้านเอื้ออาทรได้รับสิทธิ์ลดหย่อนด้วย นั้น

 

          ล่าสุด การเคหะฯ ได้เร่งประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ  ไม่ว่าจะเป็น สื่อโทรทัศน์  วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ และ ส่งหนังสือไปยังลูกบ้านทุกราย เพื่อทำความเข้าใจให้เร่งใช้สิทธิ์โอนบ้านเอื้ออาทร ให้ทันก่อนมาตรการดังกล่าวหมดอายุลง   เพราะหลังจากนี้ต่อไปจะต้องมีภาระเพิ่มหลายเท่าตัวจากค่าธรรมเนียมและภาษีที่กรมที่ดินจะต้องจัดเก็บในอัตราปกติ

 

 รองผู้ว่าการการเคหะฯกล่าวอีกว่า ขณะนี้มีบ้านเอื้ออาทรที่อยู่ในข่ายพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ได้ทันที จำนวนกว่า 7,000 หน่วย มูลค่าเกือบ 3,000 ล้านบาท ซึ่งแยกเป็นโครงการบ้านเอื้ออาทรที่การเคหะฯ ค้ำประกันความเสี่ยงแทนลูกบ้านครบ 5 ปี ก่อนโอนให้ลูกบ้านที่ซื้อบ้านเอื้ออาทรอีกทอดหนึ่ง ตามเงื่อนไขเดิม

 

ส่วนอีกประเภทหนึ่ง เป็นโครงการที่ ลูกบ้านซื้อและโอนกรรมสิทธิ์กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และธนาคารออมสินได้เลย จำนวน กว่า 1,000 หน่วย แต่จะต้องเป็นโครงการที่การเคหะฯจดทะเบียนอาคารชุดกับกรมที่ดินแล้ว โดยการเคหะฯไม่ต้องค้ำประกันความเสี่ยงก่อน ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2552 ที่ผ่านมา

 

ทั้งนี้ ให้การเคหะฯยกเลิกค้ำประกันแทนลูกบ้าน และเปิดโอกาสให้ลูกบ้านสามารถซื้อ-ขายและโอนกรรมสิทธิ์ได้ทันที ตามนโยบายกระตุ้นการขายระบายสต๊อกบ้านเอื้ออาทร นอกจากนี้มีโครงการประเภทบ้านเดี่ยวซึ่งส่วนใหญ่อยู่ตามต่างจังหวัด ที่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ทันทีอีก 300-400หน่วย    

  

  ""การเคหะฯมั่นใจว่าจะสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ทันภายในวันที่ 26 มีนาคม 2553 ก่อนมาตรการดังกล่าวจะหมดอายุลงแน่นอน เนื่องจากที่ผ่านมา การเคหะฯได้ทำทีโออาร์ หรือ บันทึกข้อตกลงเบื้องต้น  ระหว่าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมที่ดิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารออมสินไปก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินการ ไม่ว่าจะเป็นการขอสินเชื่อ ตลอดจนการโอนกรรมสิทธิ์ให้กับลูกบ้านเป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการแม้จะเป็นการทำธุรกรรมล็อตใหญ่ก็ตาม แต่ที่น่าห่วงก็คือ อาจมีลูกบ้านบางรายมีปัญหาติดขัดเกี่ยวกับการอนุมัติสินเชื่อ""

 

อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าเป็นห่วงว่า ธนาคารจะเข้มงวดกับการปล่อยกู้  บางรายเอกสารหลักฐานไม่พร้อมทำให้ล่าช้า  ขณะที่บางรายสำหรับผู้มีรายได้น้อยอาจมีปัญหา เกี่ยวกับภาระค่าธรรมเนียมของธนาคารที่ต้องเรียกเก็บเพิ่มอาทิ ค่ารังวัด ค่าประเมินทรัพย์สินฯลฯ ไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท  โดยไม่รวมค่าธรรมเนียมการโอนที่ได้รับลดหย่อน ทั้งนี้ บ้านราคา390, 000 บาท ลูกบ้านจะเสียค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากการลดหย่อนแล้วเพียง100 บาทเท่านั้น จากอัตราค่าธรรมเนียมปกติ ลูกบ้านจะต้องมีภาระสูงถึง กว่า 2,000-3,000 บาท ต่อหน่วย    ด้านแหล่งข่าวจากกรมที่ดินกล่าวโดยมั่นใจว่าจะสามารถโอนกรรมสิทธิ์บ้านเอื้ออาทรได้ทันภายในกำหนด ครบทั้งกว่า 7,000 หน่วย ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ลูกบ้านมีภาระน้อยที่สุด ขณะที่ นายขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการ ธอส. กล่าวว่า มีโครงการบ้านเอื้ออาทรจำนวนกว่า 6,000 หน่วยที่อยู่ระหว่างพิจารณาสินเชื่อ และมีรายใหม่ยื่นเข้ามาที่จะต้องพิจารณาแต่ทั้งนี้ ธอส.จะพิจารณาให้เร็วที่สุดเพื่อช่วยให้ลูกบ้านได้รับสิทธิ์ดังกล่าว

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ