Loading

ย้อนรอย อาคารสร้างค้าง ฟื้นโอกาส 26 ตึกแนวรถไฟฟ้

วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2553
ย้อนรอย อาคารสร้างค้าง ฟื้นโอกาส 26 ตึกแนวรถไฟฟ้า

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ นำเสนอผลสำรวจอาคารสร้างค้าง โดยเริ่มเมื่อปี 2544 หลังจากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในปี 2540 พบว่า จาก 508 อาคาร กำลังถูกก่อสร้าง 25 อาคาร สร้างแล้วเสร็จ 278 อาคาร การสำรวจล่าสุด ณ เดือน ม.ค. 2553 มีอาคารสร้างค้างคงเหลือ 205 อาคาร พื้นที่ 4 ล้านตารางเมตร แบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรก 23 อาคาร พื้นที่ 4.5 แสนตารางเมตร เป็นอาคารสร้างค้างไม่มีการสร้างต่อ กลุ่มสอง 122 อาคาร พื้นที่ 2 ล้านตารางเมตร สร้างไปแล้วบางส่วน และกลุ่มที่สาม 60 อาคาร พื้นที่ 2.5 ล้านตารางเมตร สร้างเพียงเสาเข็ม

 

                ในจำนวน 205 อาคาร เป็นอาคารที่มีความสูงไม่ถึง 8 ชั้น 59 อาคาร สูง 8-15 ชั้น 95 อาคาร และอาคารสูงเกิน 15 ชั้น 51 อาคาร โดยเป็นอาคารที่พักอาศัย 158 อาคาร พื้นที่ 1.9 ล้านตารางเมตร รองลงมาเป็นอาคารสำนักงาน 20 อาคาร พื้นที่ 1.3 ล้านตารางเมตร และอาคารพาณิชย์ 17 อาคาร พื้นที่ 1.5 ล้านตารางเมตร ที่เหลือเป็นอาคารอื่นๆ

 

                ในจำนวนนี้พบว่า 178 อาคาร เข้าข่ายได้รับนิรโทษกรรม อาคารส่วนใหญ่อยู่ในเขตบึงกุ่ม บางกะปิ ดอนเมือง บางรัก ประเวศ โดยอาคารที่อยู่ในข่ายนิรโทษกรรม และอยู่ในแนวรถไฟฟ้าบีทีเอส มี 6 แห่ง สายสีเขียว หมอชิต-สะพานใหม่ 6 อาคาร สายสีน้ำเงิน-ท่าพระ 4 แห่ง รถไฟฟ้าใต้ดิน 3 แห่ง แอร์พอร์ตลิงค์ 2 แห่ง สายสีแดง บางซื่อ-รังสิต 1 แห่ง สายสีน้ำเงินหัวลำโพง-บางแค 1 แห่ง และนอกรัศมี 500 เมตร อีก 81 อาคาร รวมจำนวนทั้งสิ้น 104 ในจำนวนนี้มี 26 โครงการที่มีศักยภาพสูงสุด เพราะมีความคืบหน้าด้านการก่อสร้างไปมากแล้ว

 

                ขณะเดียวกัน พบว่ามีอาคารในความดูแลของบรรษัทบริหารสินทรัพย์มากที่สุด 26 อาคาร รองลงมา คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ 5 อาคาร ธนาคารทหารไทย 4 อาคาร ที่เหลือกระจายตามสถาบันการเงินต่างๆ 1-2 อาคาร ไม่มีข้อมูล 87 อาคาร และพบว่ามีอาคารที่ไม่ติดจำนอง จำนวน 11 อาคาร

 

                ประเมินจากอาคารสร้างค้างทั้งหมด พบว่ามี 26 อาคารตามรถไฟฟ้าที่มีโอกาสฟื้นซากกลับมาพัฒนาใหม่ได้ค่อนข้างสูง

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ