Loading

บสท.ปลดล็อกลูกหนี้ ส่งรีไฟแนนซ์แบงก์รั

วันที่ : 25 มกราคม 2553
บสท.ปลดล็อกลูกหนี้ ส่งรีไฟแนนซ์แบงก์รัฐ

นางจุไรรัตน์ ปันยารชุน กรรมการผู้จัดการ บรรษัท บริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) เปิดเผยว่า บสท.จะขอความร่วมมือกับธนาคารของรัฐ เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคาร เพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) และธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ให้รับ รีไฟแนนซ์ลูกหนี้ของบสท.ที่มีศักยภาพ และประวัติการชำระเงินที่ดีให้ไปใช้บริการสินเชื่อกับสถาบันการเงินอื่น ซึ่งเป็นการส่งต่อลูกค้า ที่ดีคืนกับระบบเศรษฐกิจ

 

                ทั้งนี้ บสท.จะคัดลูกหนี้เอสเอ็มอีหนี้ไม่เกิน 50 ล้านบาท เบี้องต้นน่าจะมีวงเงินรีไฟแนนซ์ 200 ล้านบาท ดังนั้น บสท.จะมีส่วนลดมูลหนี้โดยคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (เอ็มแอลอาร์) บวก 1-3% และระยะเวลาที่เหลือ จากการปรับโครงสร้างหนี้ตามแผน ซึ่งจะทำให้ลูกค้าสามารถลดภาระเงินที่ต้องชำระ 10-15%

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์