Loading

กคช.แก้หนี้บ้านเอื้อฯ-ขายยกลอ

วันที่ : 28 ธันวาคม 2552
กคช.แก้หนี้บ้านเอื้อฯ-ขายยกลอต

เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. นายสุชาติ ศิริโยธิ พันธุ์ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวถึงการแก้ปัญหาหนี้สินของ โครงการบ้านเอื้ออาทรในปี 2553 ว่า ขณะนี้ กคช. ได้ดำเนินการชำระหนี้ ปี 2553 ล่วงหน้าไปหลายพันล้านบาทแล้ว จึงไม่มีปัญหาอะไร เนื่องจากปี 2552 กคช. สามารถขายบ้านเอื้ออาทรและช่วยให้ลูกค้าทำไฟแนนซ์กับธนาคารได้ มากถึง 50,000 ราย หรือคิดเป็น 2 เท่าครึ่งของ ปี 2551 ที่มีลูกค้าทำไฟแนนซ์กับธนาคาร 25,000 คน ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นผลมาจากที่ กคช. ยืนราคา ของบ้านเอื้ออาทรไว้ที่วงเงินเดิม 390,000 บาท ทั้งที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติ กคช. ปรับขึ้นราคาได้ อีกทั้งโครงการของเอกชนรายอื่นก็ได้ปรับราคาไปหมดแล้ว อย่างไรก็ตาม กคช. จะยืนราคาเดิมไปจนถึงเดือน ก.พ. 2553 เท่านั้น จากนั้นก็จะปรับราคาตามทำเลของโครงการ

 

ผู้ว่าการ กคช. กล่าวอีกว่า กคช. ยังเหลือบ้านเอื้ออาทรที่ยังขายไม่ได้ประมาณ 60,000 หน่วย แต่จากที่ ครม. อนุมัติให้ กคช. ขายบ้านเอื้ออาทรยกโครงการได้ กคช. ได้มีหนังสือไปถึงปลัดกระทรวงทุกกระทรวงที่สนใจสร้างที่อยู่อาศัยเป็นสวัสดิการให้กับข้าราชการสามารถซื้อบ้านเอื้ออาทรกับ กคช. โดยไม่ต้อง ไปสร้างใหม่ ซึ่งหลังจากที่หน่วยราชการแจ้งความจำนงซื้อบ้านกับ กคช. เสร็จแล้ว หลังจากนั้นจะเปิดขายให้เอกชน เช่น เจ้าของโรงงานที่ตั้งอยู่ย่านนิคมอุตสาหกรรมสามารถซื้อไว้ให้คนงานเช่าอยู่ หรือซื้อไว้เพื่อขายคนงานก็ได้

 

ผู้ว่าการ กคช. กล่าวด้วยว่าโครงการ  ที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการที่ทำงานศูนย์ราช การ คือ การสร้างอาคารสูง 8 ชั้น แถววัดกู้ จ.นนทบุรี นอกจากนี้ยังมีโครงการสร้างบ้านเดี่ยวขนาด 60 ตารางวาย่านร่มเกล้า และทาวน์เฮาส์แถวบางปูเพื่อขายให้กับพนักงานระดับผู้บริหาร ซึ่ง กคช. จะเริ่มเปิดให้ผู้สนใจเข้าจองตั้งแต่วันที่ 5-14 ก.พ. 2553.

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 

 

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ