Loading

กรมที่ดินคุมเข้มบ้านจัดสรร-อาคารชุด ผู้จัดการต้องผ่านการอบรมวิชาชี

วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2552
กรมที่ดินคุมเข้มบ้านจัดสรร-อาคารชุด ผู้จัดการต้องผ่านการอบรมวิชาชีพ

นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมที่ดินมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานวิชาชีพการบริหารทรัพย์สิน โดยเฉพาะผู้จัดการและคณะกรรมการนิติบุคคลทั้งอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร ปัจจุบันมากกว่า 2,000 แห่ง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อยู่อาศัย ความสะดวกสบายและความโปร่งใสในการบริหารงาน ในอนาคตกรมที่ดินจะกำหนดมาตรฐานวิชาชีพของผู้บริหารนิติบุคคลเสนอเป็นกฎหมายต่อไป หากไม่มีมาตรฐานจะเกิดปัญหาอีกมาก กรมตระหนักมาตลอดว่าถ้าไม่ใช้กฎหมายกำหนดคุณสมบัติผู้จัดการนิติบุคคลบ้านจัดสรรและนิติบุคคลอาคารชุด ปัญหาต่าง ๆ จะไม่ยุติ  เพราะในช่วงที่ผ่านมาเจ้าของโครงการบางโครงการได้แต่งตั้งคนขับคนประจำตัวเป็นผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดก็มีให้เห็นแล้ว

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ 2009