Loading

บ้านเอื้อฯ ทะลุ 6.5 หมื่นยูนิต รุกต่อโค้งท้าย-ขายราคาเดิ

วันที่ : 29 ตุลาคม 2552
บ้านเอื้อฯ ทะลุ 6.5 หมื่นยูนิต รุกต่อโค้งท้าย-ขายราคาเดิม

นายศิริโรจน์ ชาวปากน้ำ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยว่า กคช.ประสบความสำเร็จในการขายโครงการบ้านเอื้ออาทรในปีงบประมาณ 2552 อย่างมาก โดยตั้งแต่เดือนตุลาคม 2551 จนถึงเดือนกันยายน 2552 ที่ผ่านมา สามารถขายบ้านและคอนโดฯบ้านเอื้ออาทรได้ถึง 65,00 ยูนิต สูงกว่าเป้าที่ตั้งไว้ 47,000 ยูนิต ในจำนวนนี้เป็นยอดซื้อขาย 40,402 ยูนิต, เช่าซื้อ 22,220 ยูนิต และการทำสัญญาจะซื้อจะขาย 42,542 ยูนิต คิดเป็นเงินที่ได้จากการขาย 15,756.78 ล้านบาท สาเหตุมาจาก 1.บ้านเอื้ออาทรราคาถูกกว่าบ้านและคอนโดฯทั่วไปในตลาด 2.ปัจจุบันบ้านและคอนโดฯระดับล่างมีน้อย และ 3.บ้านเอื้ออาทรของ กคช.สร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่จึงเปิดขาย ขณะเดียวกัน กคช. ทำการตลาดอย่างต่อเนื่อง และเปิดขายโดยไม่มีวันหยุด ทั้งที่สำนักงานใหญ่ ที่ตั้งโครงการ และสำนักงานเคหะชุมชนทั่วประเทศ

                อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา กคช.ประสบปัญหาอุปสรรคหลายประการ เช่น ลูกค้าไม่เข้าใจเรื่องระบบการจ่ายเงิน-การผ่อนชำระ ส่วนใหญ่จะคิดว่า แม้ไม่ได้ชำระค่างวดบ้านให้กับสถาบันการเงินที่ปล่อยสินเชื่อ 2-3 เดือน ก็ยังได้รับการผ่อนปรน ไม่ถือเป็นหนี้เสีย แต่จริง ๆ แล้ว หากลูกค้าขาดส่งค่างวดบ้านเพียงแค่ 2 เดือน 11 วัน สถาบันการเงินก็จะให้ กคช.ซื้อคืนบ้านทันที ปัญหาเรื่องการติดตามหนี้กับผู้ซื้อบ้านของ กคช. เพราะมีหนี้สูญจำนวนมาก บางรายเข้าอยู่อาศัยเพียง 2 เดือน ก็ไม่ยอมผ่อนชำระค่างวด ทำให้ กคช.ต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นค่าทนายติดตามหนี้ ขณะที่บ้านที่ซื้อคืนมาต้องมีการปรับปรุงเพื่อขายใหม่ ทำให้มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้สูงมาก นอกจากนี้ยังมีลูกค้าที่ซื้อบ้านบางรายได้รับอนุมัติสินเชื่อล่าช้า ซึ่ง กคช. แก้ปัญหาโดยให้ลูกค้าทำสัญญาเช่าซื้อแทน

                นายศิริโรจน์กล่าวว่า สำหรับแผนการตลาดการขายโครงการบ้านเอื้ออาทร ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2553 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 52) กคช.ตั้งเป้ายอดขายบ้านเอื้ออาทรไว้ที่ 15,000 ยูนิต แยกเป็นเดือนตุลาคม 3,000 ยูนิต เดือนพฤศจิกายน 8,000-10,000 ยูนิต และเดือนธันวาคม 3,000 ยูนิต โดยจะเน้นบ้านเอื้ออาทร แนวราบ ในกรุงเทพมหานคร (กทม.) และ ปริมณฑล ซึ่งยังคงขายในราคาเดิมที่ 390,000 บาท/ยูนิต

                สาเหตุที่ตั้งเป้ายอดขายเดือนพฤศจิกายนสูงถึง 8,000-10,000 ยูนิต เป็นเพราะเตรียมจัดกิจกรรมกระตุ้นการขายส่งท้ายปี 2552 โดยจะจัดงาน ""การเคหะแห่งชาติขอบคุณประเทศไทย ครั้งที่ 2"" ขึ้นระหว่างวันที่ 6-15 พฤศจิกายน 2552 ที่สำนักงานใหญ่การเคหะคลองจั่น, สำนักงานขายเคหะชุมชนทั่วประเทศ และ ที่ตั้งโครงการ ตั้งแต่เวลา 08.30-18.00 น. เงื่อนไขในการจองภายในงานดังกล่าว ลูกค้าวางเงินเพียง 3,000 บาท สามารถทำสัญญาและยื่นขอสินเชื่อกับธนาคาร พร้อมกับการทำสัญญาเช่าซื้อกับ กคช.ได้ทันที สำหรับโครงการบ้านเอื้ออาทรทำเล

พาณิชยกรรม หรือพื้นที่สีแดง จะได้รับมอบกุญแจเพื่อเข้าอยู่ได้เลย ขณะนี้ กคช.อยู่ระหว่างขออนุมัติดอกเบี้ยพิเศษ 3% ในปีแรกกับสถาบันการเงิน 3 แห่ง คือธนาคารออมสิน, ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารอิสลามฯ

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ