Loading

บ้านเอื้อฯภูเก็ตขายเกลี้ย

วันที่ : 23 ตุลาคม 2552
บ้านเอื้อฯภูเก็ตขายเกลี้ยง

นายศิริโรจน์ ชาวปากน้ำ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยถึงโครงการบ้านเอื้ออาทร ที่จังหวัดภูเก็ต ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก สามารถขายหมดทั้ง 3 โครงการแล้ว ประกอบด้วยโครงการบ้านเอื้ออาทรภูเก็ต (ถลาง), โครงการบ้านเอื้ออาทรรัษฎา และโครงการบ้านเอื้ออาทรภูเก็ต ลิพอน โดยเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อดีมาก มีทั้งลูกค้าข้าราชการ และกลุ่มคนทำงานจากจังหวัดอื่นๆ ที่เข้ามาทำงานด้านบริการในพื้นที่

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน