Loading

กคช.ชงครม.ขายยกล็อต ดันคอนโดฯ-บ้านแฝด รองรับแผนบ้านขรก.

วันที่ : 23 กันยายน 2552
กคช.ชงครม.ขายยกล็อต ดันคอนโดฯ-บ้านแฝด รองรับแผนบ้านขรก.

นายสุชาติ ศิริโยธิพันธุ์ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) กล่าวว่า การจัดสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการ เป็นอีกหนึ่งภารกิจในยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่ 7 เพื่อมุ่งสร้างมาตรฐานสู่คุณภาพของที่อยู่อาศัย ตรงกับภารกิจหลักของกคช.ดังกล่าว กคช.จึงร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทำการวิจัยและสำรวจความต้องการที่อู่อาศัยของข้าราชการในหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ และสรุปข้อมูลทั้งหมดเสนอต่อคณะกรรมการที่อยู่อาศัยชาติอีกครั้งหนึ่ง

                ทั้งนี้ ในแผนยุทธศาสตร์นั้น จะมีการเสนอแนวทางการส่งเสริมให้ข้าราชการมีที่อยู่อาศัยเป้นของตนเอง เช่น การจัดหาซื้อที่อยู่อาศัย ซึ่งจะเสนอให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือด้านการจัดหาเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้แก่ข้าราชการ หากรัฐบาลต้องการให้ กคช.ในฐานะที่รับผิดชอบในการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชน เข้าไปจัดหาและพัฒนาที่อยู่อาศัยให้ข้าราชการ ทาง กคช.ก็จะนำที่ดินที่มีอยู่เข้ามาพัฒนาบ้านให้แก่ข้าราชการ ซึ่งในเบ้อต้นนั้น จะนำที่ดินย่านวัดกู้ก่อสร้างเป็นโครงการคอนโดมิเนียม สูง 8 ชั้น จำนวน 1,000 หน่วย ขายให้แก่ข้าราชการ ที่ต้องการที่อยู่อาศัยในย่านศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ และนำที่ดินในย่านประชานิเวศน์ มาพัฒนาโครงการคอนโดฯ สูง 20 ชั้น จำนวน 1,000 หน่วย

                นอกจากนี้ ได้เตรียมที่ดินในย่านร่มเกล้า เพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยข้าราชการ โดยปรับแบบจากบ้านเดี่ยวเป็นบ้านแฝด เพิ่มอีก 1 แห่ง โดยราคาจะเริ่มต้นที่ 800,000-1,500,000 บาท

                สำหรับหน่วยงานราชการที่ต้องการซื้อบ้านเอื้ออาทรแบบยกล็อตเพื่อเป็นบ้านพักสวัสดิการในหน่วยงานนนั้น กคช.ได้เตรียมเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ทาง กคช.สามารถขายยกล็อตบ้านเอื้อฯได้ รวมถึงขออนุมัติให้สามารถโอนบ้านเอื้อฯ ได้ทันที จากเดิมต้องรอให้ครบ 5 ปี อย่างไรก็ตามในกรณีการขายยกล็อตนั่น หากผู้ซื้อมีมากกว่า 2 หน่วยขึ้นไป จะได้เงินอุดหนุน 80,000 บาทเพียง 2 หน่วยแรกเท่านั้น

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ